SOS Banská Bystrica

Pôsobnosť

 • územná pre okresy Brezno a Banská Bystrica
 • metodická pre ROS Banskobystrického kraja

Cieľové skupiny

 • územná pre okresy Brezno a Banská Bystrica
 • metodická pre ROS Banskobystrického kraja

Kultúrne služby a aktivity

Stredoslovenské osvetové stredisko:

 • ORGANIZUJE
  súťaže, podujatia, koncerty a festivaly zamerané na podporu a rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby v oblasti divadla, vizuálneho umenia (film, foto, video, výtvarné umenie), tradičnej kultúry, hudby, spevu a umeleckého prednesu
 • VZDELÁVA
  a realizuje workshopy a tvorivé dielne pre subjekty záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, realizuje výchovno-vzdelávacie aktivity v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, ekologickej a regionálnej výchovy
 • UMELECKY SPRACOVÁVA
  vyhľadáva, dokumentuje, archivuje, ochraňuje a sprostredkováva prejavy nehmotného kultúrneho dedičstva širokej verejnosti
 • PODPORUJE
  miestnu kultúru a jej nositeľov v regióne a kraji
 • ŠTATISTICKY SPRACOVÁVA
  informácie o kultúrno-osvetovej činnosti a vytvára databázu informácií o stave a úrovni miestnej kultúry v rámci územia svojej pôsobnosti
 • POSKYTUJE PORADENSTVO
  organizátorom kultúrno-osvetových podujatí súvisiace s ich prípravou a realizáciou

ROK OSVETY 2020