Umelecké slovo

„Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.“
(August Strinberg)

My chceme milovníkom krásneho slova všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia pomôcť prehĺbiť si znalosti literatúry, kultivovať reč a dodať sebavedomie vo verejnom prejave. Preto v našej činnosti vyhľadávame a podporujeme talenty a záujemcov v oblasti umeleckého slova zo širokej verejnosti. Dbáme o odborný rast recitátorov, moderátorov a tvorcov divadiel poézie formou podnetných seminárov a tvorivých dielní a prostredníctvom fundovaných lektorov. Organizujeme súťaže umeleckého prednesu a moderovania, akými sú HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, SÁROVA BYSTRICA, BENIAKOVE CHYNORANY. Pripravujeme komorné poetické programy za účasti zaujímavých a inšpiratívnych hostí, tvoríme literárno-dramatické pásma a programy k výročiam známych i menej známych literárnych osobností. Spolupracujeme s fundovanými lektormi z akademických inštitúcií, vynikajúcimi recitátormi, hercami, literárnymi tvorcami a pracovníkmi verejnoprávnych i súkromných médií z celého Slovenska.

Rozhovor s Júliusom Lomenčíkom

Básnik, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg FF UMB.
22. apríl 2021 o 18.00h


AKO TIKÁ POETIKA

Rozhovor s Marcelom Pálešom

Básnik, prozaik, esejista, ktorý je známejší ako redaktor a moderátor Rádia Regina Stred.


AKO TIKÁ POETIKA

67. Hviezdoslavov Kubín

Termíny postupových súťaží
v umeleckom prednese poézie a prózy.


2021

Workshopy pre recitátorov

V našom regióne sme si pre Vás pripravili workshopy pre recitátorov. Budú prebiehať v online priestore.


ZOOM

Sárova Bystrica
35 rokov

Súťaž mladých moderátorov, redaktorov.


VÝROČIE

Sárova Bystrica 2020
Celoštátne finále – 36.ročník

Celoštátna súťaž mladých moderátorov, redaktorov

Spočítaj hviezdy

DDS SOVÍČATÁ zo Štiavnických Baní
Záznam z inscenácie.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2020

Sárova Bystrica 2020
Semináre

V rámci súťaže mladých moderátorov, redaktorov, Sárova Bystrica 2020, sme si pre vás pripravili obsahovo veľmi hodnotné semináre.

Zuzanka Hraškovie

DDS EŇOŇUŇO z Kokavy nad Rimavicou
Záznam z inscenácie.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2020

Sárova Bystrica 2020
Krajské kolo

Súťaž mladých moderátorov, redaktorov

Beniakove Chynorany - krajské kolo

Krajská výberová prehliadka na XXVII. Slovenský festival poézie

Putovanie za krásou slova

Krajská tvorivá dielňa pre recitátorov poézie a prózy III. – V. kategórie a pre pedagógov pracujúcich s recitátormi, detskými recitačnými kolektívmi a divadlami poézie. Zrušené

61. Sládkovičova Radvaň

Krajská prehliadka v umeleckom prednese IV. – V. kat. a divadiel poézie

Poézia naša milá

Poeticko-hudobný večer, ktorý sa uskutočnil 30.6. o 18.00 h V podkroví SOS

Vitaj zo sveta v našom svetíku

Regionálne kolo 66. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín IV. - V. kategórie