Umelecké slovo

„Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.“
(August Strinberg)

My chceme milovníkom krásneho slova všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia pomôcť prehĺbiť si znalosti literatúry, kultivovať reč a dodať sebavedomie vo verejnom prejave. Preto v našej činnosti vyhľadávame a podporujeme talenty a záujemcov v oblasti umeleckého slova zo širokej verejnosti. Dbáme o odborný rast recitátorov, moderátorov a tvorcov divadiel poézie formou podnetných seminárov a tvorivých dielní a prostredníctvom fundovaných lektorov. Organizujeme súťaže umeleckého prednesu a moderovania, akými sú HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, SÁROVA BYSTRICA, BENIAKOVE CHYNORANY. Pripravujeme komorné poetické programy za účasti zaujímavých a inšpiratívnych hostí, tvoríme literárno-dramatické pásma a programy k výročiam známych i menej známych literárnych osobností. Spolupracujeme s fundovanými lektormi z akademických inštitúcií, vynikajúcimi recitátormi, hercami, literárnymi tvorcami a pracovníkmi verejnoprávnych i súkromných médií z celého Slovenska.

65. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka
v umeleckom prednese I. - V. kategórie a div. poézie.
2. – 4. máj 2024 / VÝSLEDKY


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. kat. / okr. kolá 70. HK

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy.
BB: 5. marec 2024 o 10.00 h
BR: 7. marec 2024 o 11.00 h / VÝSLEDKY


70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. – V. kat. / reg. kolo 70. HK

Vitaj zo sveta v našom svetíku…
Naživo V PODKROVÍ
4. apríl 2024 o 10.00 h / VÝSLEDKY


70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. – III. kat. / okr. kolo 70. HK

postupová súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy>
BB: 13. február 2024 od 9.00 h / VÝSLEDKY


70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. – III. kat. / reg. kolo 70. HK

postupová súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy
26. marec 2024 o 10.00 h / VÝSLEDKY


70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Najstaršia a najprestížnejšia súťaž
v umeleckom prednese na Slovensku
TERMÍNY / PRIHLASOVANIE


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ 2024

IV. – V. kat. / reg. kolo 69. HK

Vitaj zo sveta v našom svetíku…
Naživo V PODKROVÍ
5. apríl 2023 o 10.00 h


69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

64. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka
v umeleckom prednese I. - V. kategórie a div. poézie.
2. – 4. máj 2023 / VÝSLEDKY


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. – III. kat. / reg. kolo 69. HK

Postupová súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy.
28. marec 2023 o 10.00 h


69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. kat. / okr. kolá 69. HK

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy.
BB: 7. marec 2023 o 10.00 h
BR: 9. marec 2023 o 11.00 h


69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. – III. kat. / okr. kolo 69. HK

Postupová súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy – výsledky.
BB: 13. február 2022 od 9.00 h


69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

69. Hviezdoslavov Kubín

Najstaršia a najprestížnejšia súťaž
v umeleckom prednese na Slovensku
ZMENENÝ TERMÍN


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ 2023

63. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka
v umeleckom prednese I. - V. kategórie a div. poézie.
3. – 5. MÁJ 2022


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. kat. / okr. kolá 68. HK

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy.
BB: 29. MAREC 2022 o 10.00 h
BR: 31. MAREC 2022 o 11.00 h


68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Iskry zo zaviatej pahreby

Poetický program vysielaný pri príležitosti
165. výročia tragickej smrti Ľudovíta Štúra.


ONLINE REPRÍZA