Umelecké slovo

„Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.“
(August Strinberg)

My chceme milovníkom krásneho slova všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia pomôcť prehĺbiť si znalosti literatúry, kultivovať reč a dodať sebavedomie vo verejnom prejave. Preto v našej činnosti vyhľadávame a podporujeme talenty a záujemcov v oblasti umeleckého slova zo širokej verejnosti. Dbáme o odborný rast recitátorov, moderátorov a tvorcov divadiel poézie formou podnetných seminárov a tvorivých dielní a prostredníctvom fundovaných lektorov. Organizujeme súťaže umeleckého prednesu a moderovania, akými sú HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, SÁROVA BYSTRICA, BENIAKOVE CHYNORANY. Pripravujeme komorné poetické programy za účasti zaujímavých a inšpiratívnych hostí, tvoríme literárno-dramatické pásma a programy k výročiam známych i menej známych literárnych osobností. Spolupracujeme s fundovanými lektormi z akademických inštitúcií, vynikajúcimi recitátormi, hercami, literárnymi tvorcami a pracovníkmi verejnoprávnych i súkromných médií z celého Slovenska.

Očarení slovom

Komponovaný komorný program
umeleckého slova a hudby
1. december 2021 o 17.30 h


POETICKÝ VEČER

Sárova Bystrica 2021

Celoštátne kolo súťaže mladých
moderátorov, redaktorov
25. november 2021


SÚŤAŽ

Beniakove Chynorany 2021

Krajská výberová prehliadka
na XXVIII. Slovenský festival poézie
18. november 2021 o 10.00 h


PREHLIADKA POÉZIE

Sárova Bystrica 2021 – BB

Krajské kolo súťaže mladých
moderátorov, redaktorov
18. november 2021


SÚŤAŽ

Putovanie za krásou slova

Krajská tvorivá dielňa
pre recitátorov a pedagógov
1. – 3. október 2021


KRAJSKÁ TVORIVÁ DIELŇA

62. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka
v umeleckom prednese I. - V. kategórie.
20. – 21. september 2021


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. – V. kat. / reg. kolo – výsledky

Naživo v podkroví. 16. 6. 2021
Vitaj zo sveta v našom svetíku...


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. – III. kat. / reg. kolo – výsledky

Naživo v podkroví.
10. - 11. 6. 2021


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Rozhovor s Miroslavom Kapustom

Básnik, prozaik, spisovateľ pre deti a neúnavný organizátor literárnych podujatí


AKO TIKÁ POETIKA

Poézia naša milá…

Poeticko-hudobný večer pri príležitosti Svetového
dňa poézie a 140. výročia úmrtia Jána Botta.


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

I. – III. kategória / okresné kolo

Postupová súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy. Konala sa online.
PREZENTÁCIA SÚŤAŽIACICH / POSTUPUJÚCI.


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Rozhovor s Júliusom Lomenčíkom

Básnik, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg FF UMB.
 


AKO TIKÁ POETIKA

Rozhovor s Marcelom Pálešom

Básnik, prozaik, esejista, ktorý je známejší ako redaktor a moderátor Rádia Regina Stred.


AKO TIKÁ POETIKA

67. Hviezdoslavov Kubín

Termíny postupových súťaží
v umeleckom prednese poézie a prózy.


2021

Workshopy pre recitátorov

V našom regióne sme si pre Vás pripravili workshopy pre recitátorov. Budú prebiehať v online priestore.


ZOOM