Umelecké slovo

„Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.“
(August Strinberg)

My chceme milovníkom krásneho slova všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia pomôcť prehĺbiť si znalosti literatúry, kultivovať reč a dodať sebavedomie vo verejnom prejave. Preto v našej činnosti vyhľadávame a podporujeme talenty a záujemcov v oblasti umeleckého slova zo širokej verejnosti. Dbáme o odborný rast recitátorov, moderátorov a tvorcov divadiel poézie formou podnetných seminárov a tvorivých dielní a prostredníctvom fundovaných lektorov. Organizujeme súťaže umeleckého prednesu a moderovania, akými sú HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, SÁROVA BYSTRICA, BENIAKOVE CHYNORANY. Pripravujeme komorné poetické programy za účasti zaujímavých a inšpiratívnych hostí, tvoríme literárno-dramatické pásma a programy k výročiam známych i menej známych literárnych osobností. Spolupracujeme s fundovanými lektormi z akademických inštitúcií, vynikajúcimi recitátormi, hercami, literárnymi tvorcami a pracovníkmi verejnoprávnych i súkromných médií z celého Slovenska.

Sárova Bystrica 2022 – BB

Súťaž mladých moderátorov a redaktorov
Banskobystrického kraja
28. október 2022


SÚŤAŽ

Sárova Bystrica 2022

Celoštátne kolo súťaže mladých
moderátorov, redaktorov
24. - 25. november 2022


SÚŤAŽ

63. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka
v umeleckom prednese I. - V. kategórie a div. poézie.
3. – 5. MÁJ 2022


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. – V. kat. / reg. kolo 68. HK

Vitaj zo sveta v našom svetíku…
Naživo V PODKROVÍ
12. APRÍL 2022 o 10.00 h


68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. kat. / okr. kolá 68. HK

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy.
BB: 29. MAREC 2022 o 10.00 h
BR: 31. MAREC 2022 o 11.00 h


68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. – III. kat. / reg. kolo 68. HK

Postupová súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy. Naživo V PODKROVÍ
25. MAREC 2022 o 10.00 h


68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Poézia naša milá… 2022

Poeticko-hudobný program venovaný Svetovému
dňu poézie a 200. výročiu narodenia J. Kráľa
18. MAREC 2022 o 17.30 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

I. – III. kat. / okr. kolo 68. HK

Postupová súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy.
BB: 15. – 17. MAREC 2022 od 9.00 h


68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

68. Hviezdoslavov Kubín

Najstaršia a najprestížnejšia súťaž
v umeleckom prednese na Slovensku
TERMÍNY / PRIHLASOVANIE


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ 2022

Umelecký stisk na Dolnej

Umelecký večer z oblasti divadla, hudby,
umeleckého slova a výtvarného umenia
22. FEBRUÁR 2021 o 18.00 h


UMELECKÝ VEČER

Pre recitátorov 2022

Workshop pre recitátorov IV. kategórie
Banskobystrický región
18. JANUÁR 2022


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Očarení slovom

Komponovaný komorný program
umeleckého slova a hudby
1. DECEMBER 2021 o 17.30 h


POETICKÝ VEČER

Sárova Bystrica 2021

Celoštátne kolo súťaže mladých
moderátorov, redaktorov
25. november 2021


SÚŤAŽ

O prednese 2021

Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich
s umeleckým prednesom detí a mládeže.
23. NOVEMBER 2021


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Beniakove Chynorany 2021

Krajská výberová prehliadka
na XXVIII. Slovenský festival poézie
18. november 2021 o 10.00 h


PREHLIADKA POÉZIE