Hviezdoslavov Kubín

Najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese. Vrcholné podujatie, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Naše osvetové stredisko pripravuje postupové súťaže od okresnej až po krajskú úroveň.

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. 

Naše osvetové stredisko pripravuje postupové súťaže od okresnej až po krajskú úroveň. Pri ich príprave spolupracujeme s viacerými školskými a kultúrnymi zariadeniami – ZŠ Pieniská 27, B.Bystrica, ZŠ Moskovská 2, B.Bystrica, Hotelová akadémia Brezno, Akadémia umení Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica B.Bystrica, Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica.

Vrcholným podujatím je Krajská prehliadka SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ, ktorú organizujeme už viac ako 60 rokov.

 

IV. – V. kat. / reg. kolo 70. HK

Vitaj zo sveta v našom svetíku…
Naživo V PODKROVÍ
4. apríl 2024 o 10.00 h / VÝSLEDKY


70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

65. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka
v umeleckom prednese I. - V. kategórie a div. poézie.
2. – 4. máj 2024 / VÝSLEDKY


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. – III. kat. / okr. kolo 70. HK

postupová súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy>
BB: 13. február 2024 od 9.00 h / VÝSLEDKY


70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. – III. kat. / reg. kolo 70. HK

postupová súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy
26. marec 2024 o 10.00 h / VÝSLEDKY


70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Najstaršia a najprestížnejšia súťaž
v umeleckom prednese na Slovensku
TERMÍNY / PRIHLASOVANIE


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ 2024

IV. kat. / okr. kolá 70. HK

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy.
BB: 5. marec 2024 o 10.00 h
BR: 7. marec 2024 o 11.00 h / VÝSLEDKY


70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

64. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka
v umeleckom prednese I. - V. kategórie a div. poézie.
2. – 4. máj 2023 / VÝSLEDKY


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. – V. kat. / reg. kolo 69. HK

Vitaj zo sveta v našom svetíku…
Naživo V PODKROVÍ
5. apríl 2023 o 10.00 h


69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. – III. kat. / reg. kolo 69. HK

Postupová súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy.
28. marec 2023 o 10.00 h


69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. kat. / okr. kolá 69. HK

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy.
BB: 7. marec 2023 o 10.00 h
BR: 9. marec 2023 o 11.00 h


69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

69. Hviezdoslavov Kubín

Najstaršia a najprestížnejšia súťaž
v umeleckom prednese na Slovensku
ZMENENÝ TERMÍN


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ 2023

I. – III. kat. / okr. kolo 69. HK

Postupová súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy – výsledky.
BB: 13. február 2022 od 9.00 h


69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

63. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka
v umeleckom prednese I. - V. kategórie a div. poézie.
3. – 5. MÁJ 2022


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. – V. kat. / reg. kolo 68. HK

Vitaj zo sveta v našom svetíku…
Naživo V PODKROVÍ
12. APRÍL 2022 o 10.00 h


68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. kat. / okr. kolá 68. HK

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy.
BB: 29. MAREC 2022 o 10.00 h
BR: 31. MAREC 2022 o 11.00 h


68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN