Hviezdoslavov Kubín

Najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese. Vrcholné podujatie, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Naše osvetové stredisko pripravuje postupové súťaže od okresnej až po krajskú úroveň.

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. 

Naše osvetové stredisko pripravuje postupové súťaže od okresnej až po krajskú úroveň. Pri ich príprave spolupracujeme s viacerými školskými a kultúrnymi zariadeniami – ZŠ Pieniská 27, B.Bystrica, ZŠ Moskovská 2, B.Bystrica, Hotelová akadémia Brezno, Akadémia umení Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica B.Bystrica, Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica.

Vrcholným podujatím je Krajská prehliadka SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ, ktorú organizujeme už viac ako 60 rokov.

 

62. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka
v umeleckom prednese I. - V. kategórie.
20. – 21. september 2021


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. – V. kat. / reg. kolo – výsledky

Naživo v podkroví. 16. 6. 2021
Vitaj zo sveta v našom svetíku...


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. – III. kat. / reg. kolo – výsledky

Naživo v podkroví.
10. - 11. 6. 2021


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. – III. kategória / okresné kolo

Postupová súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy. Konala sa online.
PREZENTÁCIA SÚŤAŽIACICH / POSTUPUJÚCI.


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

67. Hviezdoslavov Kubín

Termíny postupových súťaží
v umeleckom prednese poézie a prózy.


2021

Spočítaj hviezdy

DDS SOVÍČATÁ zo Štiavnických Baní
Záznam z inscenácie.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2020

Zuzanka Hraškovie

DDS EŇOŇUŇO z Kokavy nad Rimavicou
Záznam z inscenácie.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2020

61. Sládkovičova Radvaň

Krajská prehliadka v umeleckom prednese IV. – V. kat. a divadiel poézie

Vitaj zo sveta v našom svetíku

Regionálne kolo 66. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín IV. - V. kategórie

Hviezdoslavov Kubín ONLINE

Regionálna prehliadka I. - III. kategórie v karanténnej ONLINE verzii.

Okresné kolo I. – III. kategórie pre okres Banská Bystrica

66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Už druhý krát privítala ZŠ na Pieninskej ulici v Banskej Bystrici najlepších recitátorov zo základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií okresu Banská Bystrica.

Workshopy pre recitátorov IV. a V. kategórie

Workshopy slúžili ako príprava na postupové súťaže 66. Hviezdoslavovho Kubína.