Beniakove Chynorany

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského amatérskeho prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka, duchovnú poéziu a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte. Tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

Beniakove Chynorany 2023

Krajská výberová prehliadka
na XXX. Slovenský festival poézie
9. november 2023 o 10.00 h


PREHLIADKA POÉZIE

Beniakove Chynorany 2022

Krajská výberová prehliadka
na XXIX. Slovenský festival poézie
10. november 2022 o 10.00 h


PREHLIADKA POÉZIE

Beniakove Chynorany 2021

Krajská výberová prehliadka
na XXVIII. Slovenský festival poézie
18. november 2021 o 10.00 h


PREHLIADKA POÉZIE

Beniakove Chynorany - krajské kolo

Krajská výberová prehliadka na XXVII. Slovenský festival poézie