Beniakove Chynorany

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského amatérskeho prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka, duchovnú poéziu a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte. Tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

Stredoslovenské osvetové stredisko každoročne v novembri organizuje krajskú postupovú prehliadku pre recitátorov z Banskobystrického kraja. Presný termín konania krajskej výberovej prehliadky zverejníme aktuálne po dohode
s hlavným organizátorom – Tríbečským osvetovým strediskom Topoľčany.