Poézia naša milá…

POÉZIA NAŠA MILÁ… 2024

Poeticko-hudobný program
VI. ročník
20. marec 2024 o 17.30 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

Poézia naša milá… 2023

Poeticko-hudobný program
V. ročník
17. marec 2023 o 18.00 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

Poézia naša milá… 2022

Poeticko-hudobný program venovaný Svetovému
dňu poézie a 200. výročiu narodenia J. Kráľa
18. MAREC 2022 o 17.30 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

Poézia naša milá… 2021

Poeticko-hudobný večer pri príležitosti Svetového
dňa poézie a 140. výročia úmrtia Jána Botta.
28. MÁJ 2021 o 17.00 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

Poézia naša milá… 2020

Poeticko-hudobný program venovaný
Svetovému dňu poézie.
30. JÚN 2020 o 18.00 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER