Poézia naša milá… 2022

#PoeziaNasaMila


Komorný poeticko-hudobný program venovaný Svetovému dňu poézie a 200. výročiu narodenia Janka Kráľa pomenovaný Poézia naša milá sa konal v piatok 18. marca 2022 V PODKROVÍ SOS. Organizovali sme ho v spolupráci s občianskym združením MY KULTÚRA a spisovateľom a moderátorom Miroslavom Kapustom.

Podujatie otvorila a účastníkov privítala riaditeľka SOS Tatiana Salajová, ktorá privítala prítomných a zároveň vyjadrila spokojnosť, že Oddelenie umeleckého slova SOS už tradične organizuje toto podujatie k Svetovému dňu poézie. Následne Karolína Kántorová predniesla báseň Janka Kráľa a literárna vedkyňa Jana Borguľová hovorila o básnikovi a jeho prepojení s Banskou Bystricou a banskobystrickou inteligenciou.

Svoje verše čítali Erik Kriššák, Katarína Mosnáková Bagľašová, Danica Hrnčiarová-Šišláková a Igor Grossman. Hudobnými vystúpeniami večer spestrili Ema Koštialová (spev), Ondrej Druga (akordeón), Mária Štefániková (spev), Viktor Svetlík (klavír), Roman Buhovecký (gitara, spev), Jozef Mareš (klavír), Štefan Gazdík (gitara) a Paula Petríková (akordeón). V rámci programu sa prítomným priblížila aj výtvarná tvorba Miloša Kondáča, ktorého obrazy obohatili scénografiu. Fotogaléria


Propagácia: 


Súhrnné informácie


Komorný poeticko-hudobný program venovaný Svetovému dňu poézie a 200. výročiu narodenia Janka Kráľa,
organizovaný občianskym združením MY KULTÚRA v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom.


 18. 3. 2022 | 17.30 h | V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


Vstupné: 3 € (Vstupenky boli zlosovateľné) - Predpredaj v Umeleckej kaviarni Bothár (Dolná 35, Banská Bystrica) 

Podujatie sa konalo v súlade s protipandemickými opatreniami.


Účinkovali: 

Poézia 

 • Danica Hrnčiarová-Šišláková 
 • Igor Grossman
 • Katarína Mosnáková Bagľašová
 • Erik Kriššák 
 • Jana  Borguľová – referát k výročiu Janka Kráľa
 • Karolína Kántorová

Výtvarná scéna

 • Miloš Kondáč

Hudba

 • Martina Mojžišová – operný spev
  Viktor Svetlík – klavír
 • Roman Buhovecký – gitara, spev
  Jozef Mareš – klávesy
 • Štefan Gazdík – gitara
  Paula Petríková – akordeón
 • Ema Koštialová – ľudový spev 
  Ondrej Druga – akordeón