Vizuálne umenie

Vizuálne umenie je tá časť umeleckého spektra, ktorú vnímame zrakom. Na tomto poli vytvárame priestor pre amatérskych umelcov v oblasti výtvarného umenia, fotografie, filmu, videotvorby, počítačovej grafiky a animáce či grafického dizajnu a pomáhame im vstúpiť do sveta farieb, línií, tvarov, priestorov, svetla.... Preto pravidelne realizujeme tvorivé stretnutia, workshopy, semináre a prednášky, vyhlasujeme súťaže a tvoríme výstavy.

Výtvarné spektrum

Krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

21. Júl 2020

Banskobystrický fotoklub

Stretnutia členov ale aj priateľov fotografie, kde koníček prerástol vo vášeň. Prezentácie, workshopy, tvorivé výlety, návštevy zaujímavých výstav..

7. Júl 2020

AMFO 2020 - regionálne kolo

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby

6. Apríl 2020

Jarný salón

Súťažný salón neprofesionálnej výtvarnej tvorby regionu Banská Bystrica-Brezno

18. Február 2020

Hodnotenie PMOF 2020

Stretnutie členov a priateľov fotografie, na ktorých sa hodnotia kolekcie fotografií fotoklubov z celého Slovenska

13. Február 2020

Umenie a súvislosti s Jarom Uhelom

Stretnutia pedagóga a výtvarníka s neprofesionálnymi výtvarníkmi, kde si každý môže odkonzultovať svoje výtvarné práce, ale aj nasmerovať sa na svojej ceste za vlastnou umeleckou praxou.

21. Január 2020