Vizuálne umenie

Vizuálne umenie je tá časť umeleckého spektra, ktorú vnímame zrakom. Pomáhame amatérskym výtvarníkom, fotografom, filmárom, grafikom a dizajnérom vstúpiť do sveta farieb, línií, tvarov, priestoru a svetla...

Krajina videná a cítená

Tvorivo na tvorivej dielni

Víkend s fotografiou 2020

Pre rozvoj fotografickej zručnosti neprofesionálov je dôležité vedieť odkryť tajomstvá spracovávania témy a jej následného transformovania do…

Umenie a súvislosti
s Jarom Uhelom

Stretnutia pedagóga a výtvarníka s neprofesionálnymi výtvarníkmi, kde si každý môže odkonzultovať svoje výtvarné práce, ale aj…

Predstavujeme ocenených

Lucia Blašková
Celoštátna súťaž fotografickej tvorby.
✴︎ Obsah pre dospelých. Článok obsahuje obrázky obsahujúce nezakrytú pokožku a nahotu.

AMFO 2020 - celoštátne kolo

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby. 6. – 22. novembra 2020, Synagóga v Nitre

Ako sme experimentovali
s fotografiou

Prezentácia experimentálnej fotografie
z krajskej tvorivej dielne na Teplom Vrchu.

Fotozraz

Digitálne putovanie za autentickou krásou zanikajúceho.

Krajská tvorivá dielňa

3 dni workshopov pre fotografov, filmárov a výtvarníkov na Teplom Vrchu.

Výtvarné spektrum
celoštátne kolo

11. – 12. 9. 2020 v Dubnici nad Váhom

Petzvalov mapový okruh fotoklubov

Stretnutie členov a priateľov fotografie, na ktorých sa hodnotia kolekcie fotografií fotoklubov z celého Slovenska

CINEAMA 2020

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby.

Výtvarné spektrum

Krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

AMFO 2020 - krajské kolo

Stará radnica Zvolen 1.-30.6.2020

AMFO 2020 - regionálne kolo

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby

Jarný salón

Regionálne kolo Výtvarného spektra . Súťažný salón neprofesionálnej výtvarnej tvorby regiónu Banská Bystrica-Brezno.