Pavol Prieložný/Blažena Prieložná
FEMMES FATALES

#PavolPrielozny #BlazenaPrielozna


Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a Banskobystrický samosprávny kraj vás pozývajú na fotografickú výstavu

FEMMES FATALES

výstava výtvarných diel


3.10. – 7. 11. 2022, Umelecká kaviareň BOTHÁR

Vernisáž: 7. 10. 2022 o 18.00 h | Umelecká kaviareň BOTHÁR, Dolná 35, Banská Bystrica


 

Mgr. art Pavol Prieložný sa narodil 3. 2. 1969 v Žiline. Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, odbor rezbárstvo a tvarovanie dreva pod vedením profesora Jána Mudrocha. Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Vysokej škole výtvarných umení, odbor socha pod vedením profesora Jozefa Jankoviča.Neskôr sa  venoval vlastnej výtvarnej tvorbe, spolupracoval s rôznymi filmovými spoločnosťami /AMFRI, TITANUS, Raffaella de Laurentiis / ako filmový sochár a scénograf. Je autorom štyroch bronzových sôch umiestnených v budove Radnice Mesta Banská Bystrica. V súčasnosti sa okrem sochy venuje aj voľnej maľbe.

VÝSTAVY:
1997, Výstava banskobystrických umelcov pod názvom LOCO, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
2010, Autorská výstava pod názvom TO ČO PO NÁS ZOSTANE, Radnica Mesta Banská Bystrica
2013, Autorská výstava pod názvom CONTINUAZIONI I., Comune di Villa Faraldi, Taliansko
2014, Autorská výstava pod názvom CONTINUAZIONI II., Comune di Villa Faraldi, Taliansko 

Mgr. Blažena Prieložná sa narodila 23. 11. 1973 v Banskej Bystrici. Vyštudovala odbor filozofia a výtvarná výchova na Univerzite Mateja Bella. Po ukončení štúdia sa venovala vlastnej výtvarnej tvorbe so zameraním na ilustračnú tvorbu pre deti. V súčasnosti sa venuje realistickej maľbe s nádychom ikonografie, v ktorej odráža predovšetkým svoj subjektívny pohľad na ženu ako objekt nielen fyzickej ale aj duševnej krásy.

 


Fotogaléria

Autor fotografií: Martin Dubovský

Propagácia