Tradičná kultúra

Uchovávanie tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva je pre nás prioritou. V spolupráci s odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry organizujeme aktivity, metodickú pomoc, tvorivé dielne, semináre a súťažné prehliadky.

O výnimočnosti a jedinečnosti ľudovej kultúry regiónov Horehronia, Pohronia a Podpoľania niet pochýb v kontexte Slovenska i celého sveta. Od tejto skutočnosti sa odvíja naša rôznorodá činnosť spätá s uchovávaním nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyhľadávame, dokumentujeme, archivujeme, spracovávame a prezentujeme prejavy tradičnej kultúry. Pomáhame napredovať činnosti a tvorbe amatérskych folklórnych subjektov.

Organizujeme súťaže a festivaly, pripravujeme inšpiratívne programy a koncerty, oživujeme tradičné remeslá. Realizujeme tvorivé a remeselné dielne, workshopy a odborné prednášky, vzdelávame choreografov, tanečných, hudobných a hlasových pedagógov, vedúcich folklórnych kolektívov. Vedomosti a zručnosti z oblasti tradičnej tanečnej, hudobno-spevnej, výtvarnej a duchovnej kultúry, tiež ľudového umeleckého majstrovstva odovzdávame širokej laickej i odbornej verejnosti.

Tvorbu umelcov z regiónov nášho kraja, celého Slovenska i zahraničia prinášame na veľkých festivaloch – HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA, OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU, BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA, súťažiach – NOSITELIA TRADÍCIÍ, PASOVAČKA a ďalších rôznorodých podujatiach.

Piesne, moje piesne 2023

Koncert ľudových piesní banskobystrických
hudobno-speváckych skupín a sólistov
27. január 2023 o 18.30 h


KONCERT

Už sa fašiang kráti... 2023

Obec Čierny Balog a Stredoslov. osvetové stredisko
vás pozývajú na 26. ročník fašiangového festivalu
17. – 19. 02. 2023


TRADÍCIE

ENIKI BENIKI 2023

Regionálne kolo postupovej súťaže
a prehliadky detských folklórnych súborov.
19.3.2023 / PRIHLASOVANIE DO 12.3.2023


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Fašiangy v meste 2023

Tradičné ukončenie fašiangového obdobia
Pochovávanie basy / Fašiangy s Kýčerou
21. februára 2023 od 16.30 h


TRADÍCIE

TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA

ČARDÁŠ Z TELGÁRTU
Kultúrny dom Čierny Balog
18.2.2023 od 20.30 h


TANEČNÝ DOM

TANEČNÝ DOM
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA

ČARDÁŠ ZO ŠUMIACA
Robotnícky dom, Banská Bystrica
21. 2. 2023 od 19.30 h


TANEČNÝ DOM

Ozveny staroslovienčiny 2023

FESTIVAL VIACHLASNÉHO
CHRÁMOVÉHO A ĽUDOVÉHO SPEVU
21. – 23. 7. 2023


FESTIVAL

NOSITELIA TRADÍCIÍ

Regionálne kolo postupovej súťaže
a prehliadky folklórnych skupín.
23.4.2023 / PRIHLASOVANIE DO 14.4.2023


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

57. Horehronské dni spevu a tanca

Jeden z najstarších folklórnych festivalov
konajúci sa každoročne v Heľpe. 57. ročník.
23. – 25. jún 2023


FESTIVAL

Ozývaj sa hlase...

Regionálna súťaž hudobného folklóru dospelých
28.5.2023 / PRIHLASOVANIE DO 21.5.2023


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Stretnutie s remeslom 02/23

MODELOVANÝ TANIER Z HLINY, PAPUČKY,
KOŽENÝ NÁRAMOK, OPASOK Z KOŽE
FEBRUÁR 2023


STRETNUTIE S REMESLOM

Tvorivá dielnička 02/23

PLSTENIE VLNY, KOŽENÉ NÁRAMKY,
MODELOVANIE HLINY
FEBRUÁR 2023


TVORIVÁ DIELNIČKA

Prázdninové patlaninky 2023

Tvorivé dielne pre deti od 10 rokov.
28. február – 2. marec 2023
8.00 – 15.30 h


KURZY DĽR

Pastierske hry vianočné 2023

Vianočné hry predvádzané v období
od Štedrého večera do Troch kráľov.
7. január 2023 | Lom nad Rimavicou


TRADÍCIE

Darčeková poukážka 2023

Darujte svojim blízkym
kurz v Dielni ľudových remesiel
JANUÁR – JÚN 2023


PREDPLATNÉ