Tradičná kultúra

Uchovávanie tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva je pre nás prioritou. V spolupráci s odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry organizujeme aktivity, metodickú pomoc, tvorivé dielne, semináre a súťažné prehliadky.

O výnimočnosti a jedinečnosti ľudovej kultúry regiónov Horehronia, Pohronia a Podpoľania niet pochýb v kontexte Slovenska i celého sveta. Od tejto skutočnosti sa odvíja naša rôznorodá činnosť spätá s uchovávaním nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyhľadávame, dokumentujeme, archivujeme, spracovávame a prezentujeme prejavy tradičnej kultúry. Pomáhame napredovať činnosti a tvorbe amatérskych folklórnych subjektov.

Organizujeme súťaže a festivaly, pripravujeme inšpiratívne programy a koncerty, oživujeme tradičné remeslá. Realizujeme tvorivé a remeselné dielne, workshopy a odborné prednášky, vzdelávame choreografov, tanečných, hudobných a hlasových pedagógov, vedúcich folklórnych kolektívov. Vedomosti a zručnosti z oblasti tradičnej tanečnej, hudobno-spevnej, výtvarnej a duchovnej kultúry, tiež ľudového umeleckého majstrovstva odovzdávame širokej laickej i odbornej verejnosti.

Tvorbu umelcov z regiónov nášho kraja, celého Slovenska i zahraničia prinášame na veľkých festivaloch – HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA, OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU, BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA, súťažiach – NOSITELIA TRADÍCIÍ, PASOVAČKA a ďalších rôznorodých podujatiach.

Bystrická folklórna haravara

12. ročník festivalu folklórnych súborov.
24.–27. jún 2021


FESTIVAL

Stretnutie s remeslom 05/21

Dielne ľudových remesiel
vám prinášajú májový program.


PROGRAM DĽR: MÁJ

Hry s nožíkom a hry so švihadlom

HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ
Zozbieral a vydal Kliment Ondrejka.


ZABUDNUTÉ NA POLICI 15

Otĺkaj sa píšťalôčka

Návod ako si vyrobiť vŕbovú píšťalku.
 


INŠPIRÁCIA

Dušan Benický

Škola podmaľby na sklo
 


OSOBNOSTI

Hry s loptou – 2.časť

HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ
Zozbieral a vydal Kliment Ondrejka.


ZABUDNUTÉ NA POLICI 14

Veľkonočné tradície

Naši kolegovia nám v RTVS porozprávali
o zvykoch, tradíciách a symboloch Veľkej noci.


INŠPIRÁCIA

Pri potoku vŕba stála

Návod ako si upliesť veľkonočný korbáč.
 


INŠPIRÁCIA

Batikované vajíčka

Ako maluje vajíčka Zlatoň Hreha
 


INŠPIRÁCIA

Hej, Mariena, hej...

Jednoduchý spôsob výroby malej Morenky.
 


INŠPIRÁCIA

Hry s loptou – 1.časť

HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ
Zozbieral a vydal Kliment Ondrejka.


ZABUDNUTÉ NA POLICI 13

Upečme si radostník

K starým spôsobom pečenia patrí
aj pečenie figurálneho pečiva.


INŠPIRÁCIA

Zápästková technika

Vyskúšajme spolu starú predtkáčsku techniku.
Pletenie na forme.


INŠPIRÁCIA

AKO NA TO
s Katarínou Babčákovou

Metodický seminár o analýze videozáznamu tradičného tanečného prejavu.


PRIHLASOVANIE

Zabudnuté na polici 12

HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ
Zozbieral a vydal Kliment Ondrejka.


HRY S DRIEVKOM A HRY S GUĽKAMI