Tradičná kultúra

Uchovávanie tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva je pre nás prioritou. V spolupráci s odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry organizujeme aktivity, metodickú pomoc, tvorivé dielne, semináre a súťažné prehliadky.

O výnimočnosti a jedinečnosti ľudovej kultúry regiónov Horehronia, Pohronia a Podpoľania niet pochýb v kontexte Slovenska i celého sveta. Od tejto skutočnosti sa odvíja naša rôznorodá činnosť spätá s uchovávaním nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyhľadávame, dokumentujeme, archivujeme, spracovávame a prezentujeme prejavy tradičnej kultúry. Pomáhame napredovať činnosti a tvorbe amatérskych folklórnych subjektov.

Organizujeme súťaže a festivaly, pripravujeme inšpiratívne programy a koncerty, oživujeme tradičné remeslá. Realizujeme tvorivé a remeselné dielne, workshopy a odborné prednášky, vzdelávame choreografov, tanečných, hudobných a hlasových pedagógov, vedúcich folklórnych kolektívov. Vedomosti a zručnosti z oblasti tradičnej tanečnej, hudobno-spevnej, výtvarnej a duchovnej kultúry, tiež ľudového umeleckého majstrovstva odovzdávame širokej laickej i odbornej verejnosti.

Tvorbu umelcov z regiónov nášho kraja, celého Slovenska i zahraničia prinášame na veľkých festivaloch – HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA, OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU, BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA, súťažiach – NOSITELIA TRADÍCIÍ, PASOVAČKA a ďalších rôznorodých podujatiach.

Betlehemské hry na strednom Slovensku

Nominácia nového prvku do
Reprezentatívneho zoznamu NKD Slovenska.


TRADÍCIE

PIESNE MOJE, PIESNE 2024

jemne pikantný koncert hudobno-speváckych zoskupení a sólistov
13. február 2024 o 19.00 h


KONCERT

TRADIČNÁ SKLOMAĽBA

maľovanie na sklo
tradičnou formou s témou rozprávky
31. január 2024


KURZ

CENA JÚLIUSA BARTOŠA ŠUKA 2024

Súťaž v interpretácií rómskych piesní pre deti.
29. november 2024


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ

ŽELEZIAR

program Folklórneho súboru Železiar
Zábavky a hry tanečné II
27. január 2024 o 17.00 h


KONCERT

TIFFANY ŠPERKY 2024

kurz výroby šperkov
Tiffany technikou a cínovaním
20. január 2024


KURZ

Darčeková poukážka 2024

Darujte svojim blízkym
kurz v Dielni ľudových remesiel
2024


PREDPLATNÉ

ADVENTNÝ VENIEC '23

kurz aranžovania
adventného venca
22. 11. /29.11. 2023


KURZ

KURZ: SKLOMAĽBA S PODKLADOM

kurz sklomaľby
s vlastným návrhom
10. január 2024


KURZ

KOLEDU VÁM NESIEME

vianočný koncert na nádvorí Bothárovho domu
hudobno-poetické pásmo pri voňavom punči
22. ddecember 2023


KONCERTY

Kurz: Zdobenie medovníkov

kurz zdobenia medovníkov
vianočné obradové pečivo
13. decemberr 2023


KURZ

Pastierske hry vianočné 2023

Vianočné hry predvádzané v období
od Štedrého večera do Troch kráľov.
30. december 2023 | Lom nad Rimavicou


TRADÍCIE

Kurz - O vlne

spracovanie vlny
výroba vlnenej taštičky
11. november 2023


KURZ

NOGABAND

Hudobný koncert vynikajúcich muzikantov a hostí
Spevácky dom, Tanečný dom
23. október 2023 o 19.00 h


KONCERT

TANEČNÝ DOM

TANCE ZO ZVOLENSKEJ SLATINY
Robotnícky dom
23.11.2023 od 20.30 h


TANEČNÝ DOM