Workshopy & semináre

Šikovníček 2023

Letný umelecký tábor plný tvorivých aktivít a workshopov pre deti od 8 do 15 rokov
24. –28. 7. 2023


LETNÝ TÁBOR

TANCUJEME
S LINDOU LUPTÁKOVOU

KURZ ĽUDOVÉHO TANCA
pondelky: 17.30-19. 00 h


KURZ

TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA

ČARDÁŠ Z TELGÁRTU
Kultúrny dom Čierny Balog
18.2.2023 od 20.30 h


TANEČNÝ DOM

TANEČNÝ DOM
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA

ČARDÁŠ ZO ŠUMIACA
Robotnícky dom, Banská Bystrica
21. 2. 2023 od 19.30 h


TANEČNÝ DOM

TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA

Tanečný a spevácky dom spojený so zábavou.
Naučíte sa ľudové tance zo Ždiaru
5. november 2022 o 20.00 h


TANEČNÝ A SPEVÁCKY DOM

TANEČNÝ DOM
KATARÍNSKA ZÁBAVA

vyučovanie ľudových tancov a zábava
25. 11. 2022 od 19.30 h


TANEČNÝ DOM

ROMÁNO ČARDÁŠI TE ROMAŇI GIĽI

Tanečný a spevácky dom
Naučíte sa rómske piesne a rómsky čardáš z Čierneho Balogu.
26. november 2022 o 16.30 h


TANEČNÝ A SPEVÁCKY DOM

ROMÁNO ČARDÁŠI TE ROMAŇI GIĽI

Tanečný a spevácky dom spojený so zábavou.
Naučíte sa rómske piesne a rómsky čardáš z Telgártu.
9. september 2022 o 19.00 h


TANEČNÝ A SPEVÁCKY DOM

Šikovníček 2022

Letný umelecký tábor plný tvorivých aktivít a workshopov pre deti od 8 do 15 rokov
1. – 5. 8. 2022


LETNÝ TÁBOR

TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA

NEZNÁMY ČARDÁŠ A ČARDÁŠ Z VERNÁRA
Kultúrny dom Telgárt
23.7.2022 od 21.45 h


TANEČNÝ DOM

TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA

Šorovi a do hora z Pohorelej
NA NÁDVORÍ Banská Bystrica
15.7. od 20.30 h


TANEČNÝ DOM

Školička tradičnej kultúry

Denný tábor pre deti zahraničných Slovákov.
Tradičné ľudové piesne, tance, hry, remeslá.


DENNÝ TÁBOR

AKO NA TO

Cyklus vzdelávacích aktivít


VZDELÁVANIE

Tancujeme
s Lindou Luptákovou 2

Kurz ľudového tanca pre verejnosť je určený najmä pre úplných začiatočníkov.

Spievame s Betkou Lukáčovou

Tradičné ľudové piesne z Rejdovej sme si napokon zaspievali v podkroví.