Workshopy & semináre

AKO NA TO

vzdelávacie aktivity pre pedagógov, choreografov a tanečníkov ľudového tanca
20.4.2024 od 9.00 h


VZDELÁVANIE

TANEČNÝ DOM

TANCE ZO ZVOLENSKEJ SLATINY
Robotnícky dom
23.11.2023 od 20.30 h


TANEČNÝ DOM

TANEČNÝ DOM

STARODÁVNA POLKA Z HORNÝCH PRŠIAN
Sála na Hornej
14.10.2023 od 20.30 h


TANEČNÝ DOM

TANEČNÝ DOM

TANCE RUSÍNOV
Kultúrny dom Telgárt
22.7.2023 od 21.30 h


TANEČNÝ DOM

TANEČNÝ DOM

KRUCENÁ A POĽKA Z RASLAVÍC
Robotnícky dom
9.6.2023 od 20.30 h


TANEČNÝ DOM

Šikovníček 2023

Letný umelecký tábor plný tvorivých aktivít a workshopov pre deti od 8 do 15 rokov
24. –28. 7. 2023


LETNÝ TÁBOR

TANCUJEME
S LINDOU LUPTÁKOVOU

KURZ ĽUDOVÉHO TANCA
pondelky: 17.30-19. 00 h


KURZ

TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA

ČARDÁŠ Z TELGÁRTU
Kultúrny dom Čierny Balog
18.2.2023 od 20.30 h


TANEČNÝ DOM

TANEČNÝ DOM
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA

ČARDÁŠ ZO ŠUMIACA
Robotnícky dom, Banská Bystrica
21. 2. 2023 od 19.30 h


TANEČNÝ DOM

TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA

Tanečný a spevácky dom spojený so zábavou.
Naučíte sa ľudové tance zo Ždiaru
5. november 2022 o 20.00 h


TANEČNÝ A SPEVÁCKY DOM

TANEČNÝ DOM
KATARÍNSKA ZÁBAVA

vyučovanie ľudových tancov a zábava
25. 11. 2022 od 19.30 h


TANEČNÝ DOM

ROMÁNO ČARDÁŠI TE ROMAŇI GIĽI

Tanečný a spevácky dom
Naučíte sa rómske piesne a rómsky čardáš z Čierneho Balogu.
26. november 2022 o 16.30 h


TANEČNÝ A SPEVÁCKY DOM

ROMÁNO ČARDÁŠI TE ROMAŇI GIĽI

Tanečný a spevácky dom spojený so zábavou.
Naučíte sa rómske piesne a rómsky čardáš z Telgártu.
9. september 2022 o 19.00 h


TANEČNÝ A SPEVÁCKY DOM

Šikovníček 2022

Letný umelecký tábor plný tvorivých aktivít a workshopov pre deti od 8 do 15 rokov
1. – 5. 8. 2022


LETNÝ TÁBOR

TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA

NEZNÁMY ČARDÁŠ A ČARDÁŠ Z VERNÁRA
Kultúrny dom Telgárt
23.7.2022 od 21.45 h


TANEČNÝ DOM