AKO NA TO

#AkoNaTo


 

vzdelávacie aktivity pre pedagógov, choreografov a tanečníkov ľudového tanca

Príď si po nové inšpirácie! Garantujeme skvelých lektorov a výbornú náladu. 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ 

 


20.4.2024 | od 9.00 h | GYMNÁZIUM ANDREJA SLÁDKOVIČA, KOMENSKÉHO 18 I BANSKÁ BYSTRICAProgram

10.00 h ▸ Prezentácia účastníkov

10.30 - 12.15 h ▸ AKO efektívne pracovať s rôznymi vekovými kategóriami detí

systém konštruktívnej pedagogiky na príklade 3 vekových kategórií

Lektori: Alfréd Lincke, Katarína Galbičková a DFS Tancovadlo

PRESTÁVKA NA OBED

12.45 - 14.15 h ▸ AKO budovať pozitívne pohybové návyky u detí

praktický workshop zameraný na dosiahnutie základných pohybových návykov s využitím kombinácie viacerých  techník                                                                                                                                                                            

Lektorka : Katarína Galbičková 

14.30 - 16.00 h ▸ AKO vybrať, analyzovať a využiť zdrojový materiál

interaktívna prednáška o tom, ako s deťmi čítať archívny záznam a ako si ho osvojiť                                        

Lektorka: Miroslava Kulfasová

16.15 - 17.30 h ▸ AKO tvoriť repertoár v detskom a mládežníckom kolektíve

deti, súťaže, výročia - dilemy a riešenia        

Lektor: Martin Urban

 


Súčasťou podujatia je uvedenie tanečnej rozprávky

PIESEŇ O ROZTANCOVADLE 

v podaní DFS Tancovadlo z Piešťan


Účastnícky poplatok: 10 €.
Platba je možná elektronicky alebo na mieste v hotovosti.
Platobné údaje: SK33 8180 0000 0070 0039 6270
Do poznámky: AKO_meno prihláseného

Stredoslovenské osvetové stredisko pravidelne pripravuje pre širokú verejnosť tanečné domy zamerané na vyučovanie ľudových tancov. Na ich realizáciu pozýva lektorov, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti tanečnej pedagogiky a ľudové hudby s bohatým hudobno-spevným repertoárom a štýlovou hernou interpretáciou prezentovaných regiónov a lokalít Slovenska.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Ako na to