Dielňa ľudových remesiel

Od roku 1993, kedy vznikla Dielňa ľudových remesiel pri Stredoslovenskom osvetovom stredisku, sa snažíme oživovať a udržiavať tradičné remeslá a pôvodné remeselné techniky uplatňované v minulosti v horehronskom, pohronskom a podpolianskom regióne. Počas celého roka zoznamujeme návštevníkov, žiakov a študentov škôl, širokú verejnosť, s ľudovým umeleckým majstrovstvom.

Prostredníctvom tvorivých dielní a kurzov odkrývame pôvodné hrnčiarske, textilné, drotárske, košikárske, maliarske a mnohé ďalšie techniky. Zručnosti potrebné pre tradičné remeslá odovzdáme i v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, regionálnej a estetickej výchovy priamo na školách.

Od samého začiatku podporujeme našich majstrov, ich činnosť popularizujeme a pravidelne približujeme deťom v rámci podujatí MAJSTRI A DETI, PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY. Sme tiež neodmysliteľnou súčasťou veľkých kultúrnych podujatí a festivalov.

ŠPERK Z MODROTLAČE '24

ozdobte sa šperkom z modrotlače
podľa vlastného návrhu
22. 5. 2024


KURZ

MAĽBA NA PORCELÁN '24

maľba na porcelánovú šálku
s výpalom
29. 5. 2024


KURZ

SMALTOVANÝ ŠPERK '24

kurz zameraný na výrobu
smaltovaných šperkov – náušnic
3. apríl 2024


KURZ

HODINY NA MAĽOVANOM SKLE '24

kurz zameraný na výrobu
funkčných hodín na maľovanom skle
15. 5. 2024


KURZ

KOŽENÝ OPASOK '24

kurz zameraný na výrobu
koženého opasku
17. apríl 2024


KURZ

Tvorivá dielnička

Tvorivé dielne pre deti.
Výroba koženej kľúčenky.
máj 2024


TVORIVÁ DIELNIČKA

KERAMICKÝ KVET '24

kurz zameraný na výrobu
keramických zápichov do záhonu
10./24. apríl 2024


KURZ

KERAMICKÉ ŠÁLKY A TANIER '24

kurz zameraný na výrobu
keramických šálok a taniera
6./20. apríl 2024


KURZ

Tvorivá dielnička

maľované drevené srdiečka,
kľúčenka upletená z kože
apríl 2024


TVORIVÁ DIELNIČKA

BATIKOVANÉ VAJÍČKA '24

batikované vajíčka
v kombinácii farieb podľa vlastného výberu
27. marec 2024


KURZ

MAĽOVANIE VLNOU '24

kurz zameraný na osvojenie si techniky
lepenia vlny na plátno
6. 3./13. 3. 2024


KURZ

VEĽKONOČNÝ POZDRAV '24

kurz zameraný na vyhotovenie veľkonočného pozdravu technikou lynorit
20. marec 2024


KURZ

DRÔTOVANÉ VAJÍČKA '24

ozdobte si veľkonočné vajíčka
kurz zdobenia drôtom
9. 3. 2024


KURZ

KERAMICKÁ MISA '24

zhotovte si keramickú misu
v kombinácii farieb podľa vlastného výberu
7.2./28.2. 2024


KURZ

KERAMICKÝ RELIÉF '24

kurz zameraný
na osvojenie si techniky nanášania engobami
14. 2. 2024


KURZ