Dielňa ľudových remesiel

Od roku 1993, kedy vznikla Dielňa ľudových remesiel pri Stredoslovenskom osvetovom stredisku, sa snažíme oživovať a udržiavať tradičné remeslá a pôvodné remeselné techniky uplatňované v minulosti v horehronskom, pohronskom a podpolianskom regióne. Počas celého roka zoznamujeme návštevníkov, žiakov a študentov škôl, širokú verejnosť, s ľudovým umeleckým majstrovstvom.

Prostredníctvom tvorivých dielní a kurzov odkrývame pôvodné hrnčiarske, textilné, drotárske, košikárske, maliarske a mnohé ďalšie techniky. Zručnosti potrebné pre tradičné remeslá odovzdáme i v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, regionálnej a estetickej výchovy priamo na školách.

Od samého začiatku podporujeme našich majstrov, ich činnosť popularizujeme a pravidelne približujeme deťom v rámci podujatí MAJSTRI A DETI, PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY. Sme tiež neodmysliteľnou súčasťou veľkých kultúrnych podujatí a festivalov.

KURZ: MAĽOVANIE VLNOU

kurz zameraný na osvojenie si techniky
lepenia vlny na plátno
6. 3./13. 3. 2024


KURZ

KURZ: DRÔTOVANÉ VAJÍČKA

ozdobte si veľkonočné vajíčka
kurz zdobenia drôtom
8. 3. 2024


KURZ

KURZ: VEĽKONOČNÝ POZDRAV

kurz zameraný na vyhotovenie veľkonočného pozdravubr/>technikou lynorit
20. 3. 2024


KURZ

KURZ: KERAMICKÁ MISA

zhotovte si keramickú misu
v kombinácii farieb podľa vlastného výberu
7.2./28.2. 2024


KURZ

KURZ: KERAMICKÝ RELIÉF

kurz zameraný
na osvojenie si techniky nanášania engobami
14. 2. 2024


KURZ

PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY 2024

Tvorivé dielne pre deti od 10 rokov.
20. – 22. február 2024
8.00 – 15.30 h


KURZY DĽR

KURZ: BATIKOVANÉ VAJÍČKA

batikované vajíčka
v kombinácii farieb podľa vlastného výberu
27. 3. 2024


KURZ

Darčeková poukážka 2024

Darujte svojim blízkym
kurz v Dielni ľudových remesiel
JANUÁR – JÚN 2024


PREDPLATNÉ

Kurz - adventný veniec

kurz aranžovania
adventného venca
22. 11. /29.11. 2023


KURZ

KURZ: SKLOMAĽBA S PODKLADOM

kurz sklomaľby
s vlastným návrhom
10. január 2024


KURZ

MAĽOVANÝ TANIER

kurz maľovania tradičných vzorov
na porcelánový tanier
17. január 2024


KURZ

KURZ: ŠPERKY

kurz výroby šperkov
Tiffany technikou a cínovaním
20. január 2024


KURZ

TRADIČNÁ SKLOMAĽBA

maľovanie na sklo
tradičnou formou s témou rozprávky
31. január 2024


KURZ

Kurz: Zdobenie medovníkov

kurz zdobenia medovníkov
vianočné obradové pečivo
13. decemberr 2023


KURZ

Kurz - O vlne

spracovanie vlny
výroba vlnenej taštičky
11. november 2023


KURZ