Dielňa ľudových remesiel

Od roku 1993, kedy vznikla Dielňa ľudových remesiel pri Stredoslovenskom osvetovom stredisku, sa snažíme oživovať a udržiavať tradičné remeslá a pôvodné remeselné techniky uplatňované v minulosti v horehronskom, pohronskom a podpolianskom regióne. Počas celého roka zoznamujeme návštevníkov, žiakov a študentov škôl, širokú verejnosť, s ľudovým umeleckým majstrovstvom.

Prostredníctvom tvorivých dielní a kurzov odkrývame pôvodné hrnčiarske, textilné, drotárske, košikárske, maliarske a mnohé ďalšie techniky. Zručnosti potrebné pre tradičné remeslá odovzdáme i v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, regionálnej a estetickej výchovy priamo na školách.

Od samého začiatku podporujeme našich majstrov, ich činnosť popularizujeme a pravidelne približujeme deťom v rámci podujatí MAJSTRI A DETI, PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY. Sme tiež neodmysliteľnou súčasťou veľkých kultúrnych podujatí a festivalov.

Tvorivá dielnička 12/22, 01/23

GLAZOVANIE, PLETENIE KOŠÍKOV
OZDOBY, HABARKY, NOVOROČNÍ ANJELI
DECEMBER 2022 / JANUÁR 2023


TVORIVÁ DIELNIČKA

Stretnutie s remeslom 11/22

Príďte si k nám vyrobiť
DRÔTENÚ MISKU alebo ADVENTNÝ VENIEC
NOVEMBER 2022


STRETNUTIE S REMESLOM

Tvorivá dielnička 11/22

Glazovanie hlinených výrobkov
Pletenie košíkov z pedigu | Tvorba slamených ozdôb
03./08./10./15./22./24. november 2022


TVORIVÁ DIELNIČKA

Stretnutie s remeslom 10/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša októbrový program
OKTÓBER 2022


STRETNUTIE S REMESLOM

Tvorivá dielnička 10/22

Zápästková technika pre deti
v dielni ľudových remesiel
04./06./18./20. október 2022


TVORIVÁ DIELNIČKA

Tvorivá dielnička 09/22

Zápästková technika pre deti
v dielni ľudových remesiel
20. / 29. september 2022


TVORIVÁ DIELNIČKA

MAJSTRI A DETI

REMESELNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI

8. - 10. 9. 2022


TVORIVÉ DIELNE

Stretnutie s remeslom 09/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša septembrový program
SEPTEMBER 2022


STRETNUTIE S REMESLOM

Stretnutie s remeslom 05/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša májový program
MÁJ 2022


PROGRAM DĽR

Stretnutie s remeslom 04/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša aprílový program
APRÍL 2022


PROGRAM DĽR

Prázdninové patlaninky 2022

Tvorivé dielne pre deti od 10 rokov.
8. – 10. MAREC 2022
8.00 – 16.00 h


KURZY DĽR

Stretnutie s remeslom 03/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša marcový program
MAREC 2022


PROGRAM DĽR

Stretnutie s remeslom 02/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša februárový program.
FEBRUÁR 2022


PROGRAM DĽR

Stretnutie s remeslom 01/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša januárový program.
JANUÁR 2022


PROGRAM DĽR

Darčeková poukážka

Darujte svojim blízkym
kurz v Dielni ľudových remesiel
JANUÁR – JÚN 2022


PREDPLATNÉ