Stretnutie s remeslom 05/22

#StretnutieSRemeslom

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


STRETNUTIE S REMESLOM

MAĽBA NA SKLO, TVAROVANIE HLINY


V dňoch 4. a 11. mája sa v Dielni ľudových remesiel uskutočnili Kurzy maľovania ornamentov na sklo. Účastníci si najprv vyzdobili sklené tabule a na ďalšom stretnutí maľovaním ozdobili sklenené nádoby a iné predmety.

Kurz tvarovania hliny bol venovaný tvarovaniu ozdobnej kachlice, misy z hliny a glazovaniu týchto výrobkov.


Fotogaléria:

Maľba na sklo 4.5.2022

Maľba na sklo 11.5.2022


 

Tvarovanie ozdobnej kachlice 18.5.2022

Tvarovanie hlinených výrobkov 25.5.2022

Glazovanie 8.6.2022 a 15.6.2022


Propagácia: