Publikačná činnosť

Publikačná činnosť patrí medzi najstaršie odvetvia Stredoslovenského osvetového strediska, aj keď sa jej osobitná pozornosť začala venovať až v roku 2021 založením samostatného špecializovaného úseku. K našim pravidelným vydaniam patria bulletiny z folklórnych festivalov, ktoré organizujeme, katalógy z umeleckých výstav, metodické príručky z oblasti umeleckého slova, hudby, divadelníctva a pod. Tiež vydávame hudobné a video nosiče, ale pripravujeme aj dokumentárne výstavy.

V roku 2021 sme založili polročník 100PA, ktorým chceme na jednej strane dokumentovať našu činnosť a na druhej strane informovať o aktivitách SOS aj v tlačenej forme. Okrem toho sme v tom istom roku začali vydávať časopis artUM – časopis o kultúre a umení v Banskobystrickom kraji. Spolupracovníkmi v tomto projekte sú všetky osvety pôsobiace v našom kraji.

Serioznejší projekt, ktorý sme ukončili v roku 2022 bola takmer tristostranová monografia o 55. ročníkoch Horehronských dni spevu a tanca v Heľpe. Táto kniha v roku 2023 získala druhú cenu v súťaži Najkrajšia kniha o Slovensku.

100PA – 1/2021

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

100PA – 1/2022

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

100PA – 2/2021

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

55 ROKOV „NA HEĽPE“

Dokumentárna výstava dejín a vývoja
Horehronských dni spevu a tanca v Heľpe


VÝSTAVA

55. HDST | 2021

55. Horehronské dni
spevu a tanca v Heľpe


BULLETIN

Archív SOS

Mapujeme doposiaľ vydané
publikácie SOS v Banskej Bystrici


EDIČNÁ ČINNOSŤ

artUM – 1/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

artUM – 1/2022

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

artUM – 2/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

CD Trnki

Vianočné liturgické
a ľudové piesne


AUDIO

etnUM – 1/2021

Interdisciplinárny, vedecko-odborný,
recenzovaný časopis.


ČASOPIS

HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA – 55 ROKOV

Knižný počin Stredoslovenského osvetového strediska


KNIHA

JULO BARTOŠ ŠUKO

Výstava venovaná
výnimočnému muzikantovi


VÝSTAVA

ĽUBO MEDVEĎ ONDRÍK

Výstava venovaná
majstrovi ľudovej umeleckej výroby


VÝSTAVA

Medená občina

Dokumentárny film o histórii a spôsobe života špaňodolinských baníkov


VIDEO