OZVENY V ČASE


Tatiana Salajová

OZVENY V ČASE

Fotografická výstava Ozveny staroslovienčiny pod kráľovou hoľou