Oblasti činnosti

Divadlo

Divadlo

Ochotnícke divadlo má v našom prostredí úctyhodnú viac ako storočnú tradíciu. Na tradícii staviame a oblasť neprofesionálneho divadla cieľavedomo rozvíjame a podporujeme, spolupracujeme s divadelnými ochotníkmi v regióne

Zobraziť viac
Hudba a spev

Hudba a spev

Realizácia, odborné poradenstvo, školenia, metodická pomoc a organizačné zabezpečenie hudobno-kultúrnych podujatí v širokom spektre rôznych hudobných žánrov.

Zobraziť viac
Tradičná kultúra

Tradičná kultúra

Uchovávanie tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva je pre nás prioritou. V spolupráci s odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry organizujeme aktivity, metodickú pomoc, tvorivé dielne, semináre a súťažné prehliadky.

Zobraziť viac
Umelecké slovo

Umelecké slovo

„Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.“

Zobraziť viac
Vizuálne umenie

Vizuálne umenie

Vizuálne umenie je tá časť umeleckého spektra, ktorú vnímame zrakom. Na tomto poli vytvárame priestor pre amatérskych umelcov v oblasti výtvarného umenia, fotografie..

Zobraziť viac