História

Stredoslovenské osvetové stredisko, pôvodne Dom osvety bol založený 3. septembra 1952 a stal sa hlavným organizátorom kultúrneho života v okrese Banská Bystrica (v súčasnosti okresy Brezno a Banská Bystrica). Od svojho vzniku inštitúcia zmenila svoj názov niekoľkokrát:

 

Krajský dom osvety v Banskej Bystrici (1957 – 1963)

Okresný osvetový dom v Banskej Bystrici (1963 – 1974)

Okresné osvetové stredisko v Banskej Bystrici (1974 – 1991)

Regionálne kultúrne stredisko v Banskej Bystrici (1992 – 1996)

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici (1996 – dodnes)

 

V  roku 2002 inštitúcia zmenila aj sídlo. Z pôvodnej budovy na Hornej ulici č. 21 sa inštitúcia presťahovala do budovy na Dolnej ulici č. 35, ktorá je zaradená do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Meštiansky dom pôvodne renesančný, bol postavený na starších základoch, o čom svedčia archeologické nálezy množstva gotických kachlíc.

Tieto nálezy sú dôkazom toho, že v 15. storočí tu existovala dielňa zaoberajúca sa výrobou kachlíc. Po požiari v roku 1761 bol objekt niekoľkokrát prestavaný a terajší vzhľad fasády je z 19. storočia.


RIADITELIA INŠTITÚCIE


Vojtech Babiak
Jozef Moravčík (1968 – 1972)
Ján Husárik (1972 – 1998)
Pavol Halaj (1999)
Mária Palúchová (2000 – 2018)
Tatiana Salajová (2019 – dodnes)