Publikačná činnosť

Publikačná činnosť patrí medzi najstaršie odvetvia Stredoslovenského osvetového strediska, aj keď sa jej osobitná pozornosť začala venovať až v roku 2021 založením samostatného špecializovaného úseku. K našim pravidelným vydaniam patria bulletiny z folklórnych festivalov, ktoré organizujeme, katalógy z umeleckých výstav, metodické príručky z oblasti umeleckého slova, hudby, divadelníctva a pod. Tiež vydávame hudobné a video nosiče, ale pripravujeme aj dokumentárne výstavy.

V roku 2021 sme založili polročník 100PA, ktorým chceme na jednej strane dokumentovať našu činnosť a na druhej strane informovať o aktivitách SOS aj v tlačenej forme. Okrem toho sme v tom istom roku začali vydávať časopis artUM – časopis o kultúre a umení v Banskobystrickom kraji. Spolupracovníkmi v tomto projekte sú všetky osvety pôsobiace v našom kraji.

Serioznejší projekt, ktorý sme ukončili v roku 2022 bola takmer tristostranová monografia o 55. ročníkoch Horehronských dni spevu a tanca v Heľpe. Táto kniha v roku 2023 získala druhú cenu v súťaži Najkrajšia kniha o Slovensku.

Nové časopisy v SOS

Prezentácia a krst nových časopisov,
ktorých vydavateľom je naša inštitúcia.


EDIČNÁ ČINNOSŤ

OZVENY V ČASE

Ozveny staroslovienčiny
pod Kráľovou hoľou 2022


VÝSTAVA

Sládkovičova Radvaň 2021

Krajská prehliadka v umeleckom
prednese I. – V. kategórie


BULLETIN

TAJOMNÁ TVÁR JEŽIŠA KRISTA

Fotografická výstava ikon z Albánska, Grécka, Rumunska a Ruska z obdobia od 16. do 19. storočia


VÝSTAVA

THANK YOU YOGA

Víkend s fotografiou 2022
STARÁ TRADÍCIA – MODERNÝ ŽIVOT


BULLETIN

Výtvarné Spektrum 2021

58. ročník celoštátnej postupovej súťaže
a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby


BULLETIN

Welcome to Bystrá 2021

Fotoprojekt účastníkov Krajskej
tvorivej dielne – sekcia fotografie


BULLETIN

Zdenko Majer a jeho tvorba

Nový dokument
o tradičnej Ľubietovskej keramike


VIDEO