etnUM – 1/2021


Interdisciplinárny, vedecko-odborný, recenzovaný časopis. Tlačené vydanie.

ISSN 2729-8744Interdisciplinárny, vedecko-odborný, recenzovaný online časopis.

ISSN 2729-868X


Adresa online verzie: https://etnum.sosbb.sk 

Súčasťou online časopisu etnUM je aj DATABÁZA: DIDAKTICKÝ A METODICKÝ MATERIÁL URČENÝ PRE POMOC PRI SPRACOVÁVANÍ PREJAVOV TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY.