Časopisy SOS

V roku 2021 sme založili polročník 100PA, ktorým chceme na jednej strane dokumentovať našu činnosť a na druhej strane informovať o aktivitách aj v tlačenej forme. Tiež sme začali vydávať Interdisciplinárny, vedecko-odborný, recenzovaný časopis etnUM a časopis o kultúre a umení v Banskobystrickom kraji artUM, ktorý pripravujeme v spolupráci s osvetovými strediskami BBSK.

etnUM – 1/2021

Interdisciplinárny, vedecko-odborný,
recenzovaný časopis.


ČASOPIS

artUM – 1/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

100PA – 1/2021

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

artUM – 2/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

100PA – 2/2021

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

artUM – 1/2022

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

100PA – 1/2022

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

Nové časopisy v SOS

Prezentácia a krst nových časopisov,
ktorých vydavateľom je naša inštitúcia.


EDIČNÁ ČINNOSŤ