Bulletiny | Brožúry | Katalógy

Edičná činnosť patrí medzi najstaršie odvetvia Stredoslovenského osvetového strediska, aj keď sa jej osobitná pozornosť začala venovať až v roku 2021 založením samostatného špecializovaného úseku. K našim pravidelným vydaniam patria bulletiny z folklórnych festivalov, ktoré organizujeme, katalógy z umeleckých výstav, metodické príručky z oblasti umeleckého slova, hudby, divadelníctva a pod.

V roku 2021 sme založili polročník 100PA, ktorým chceme na jednej strane dokumentovať našu činnosť a na druhej strane informovať o aktivitách aj v tlačenej forme. Tiež sme začali vydávať Interdisciplinárny, vedecko-odborný, recenzovaný časopis etnUM a časopis o kultúre a umení v Banskobystrickom kraji artUM, ktorý pripravujeme v spolupráci s osvetovými strediskami BBSK.

Výraznejším projektom, do ktorého sa púšťame je kniha o 55. ročníkoch Horehronských dni spevu a tanca v Heľpe. Dovtedy sa však pokúsime na jednom mieste zmapovať všetky doposiaľ nami vydané publikácie.

THANK YOU YOGA

Víkend s fotografiou 2022
STARÁ TRADÍCIA – MODERNÝ ŽIVOT


BULLETIN

Welcome to Bystrá 2021

Fotoprojekt účastníkov Krajskej
tvorivej dielne – sekcia fotografie


BULLETIN

Sládkovičova Radvaň 2021

Krajská prehliadka v umeleckom
prednese I. – V. kategórie


BULLETIN

55. HDST | 2021

55. Horehronské dni
spevu a tanca v Heľpe


BULLETIN

Výtvarné Spektrum 2021

58. ročník celoštátnej postupovej súťaže
a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby


BULLETIN