Medená občina

Predstavujeme historické kontexy a ich vplyv na rozvoj baníctva a život ľudí v obci Špania Dolina.


MEDENÁ OBČINA


SCENÁR A RÉŽIA: Jaro Scholtz, Jana Scholtzová
REŠERŠ: Jaro Scholtz, Jana Scholtzová
KAMERA, STRIH: Jaro Scholtz
KOMENTÁR:  Dušan Jablonský
HUDBA: Jaro Scholtz


Obec Špania dolina je zaujímavým výskumným artefaktom, vzhľadom na množstvo historických vplyvov. Autori sa zamerali na rozvoj baníctva v európskom kontexte, históriu obce, predstavenie zvykov a tradícií obyvateľov - sviatky sv. patrónov, šachtág, salamander, úpadok baníctva a jeho dopady na obyvateľstvo ako aj Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov, ktoré sú od roku 2011 zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.