Tvorivá dielnička 11/22

#TvorivaDielnicka


TVORIVÁ DIELNIČKA

TVORIVÉ REMESELNÉ DIELNE PRE ŠKOLY

NOVEMBER


GLAZOVANIE HLINENÝCH VÝROBKOV

PLETENIE KOŠÍKOV Z PEDIGU

TVAROVANIE HLINY, PRÁCA S DRÔTOM 


Klienti z DSS Prameň a DSS Kompa si v novembri vyrobili drôtené srdiečka. Klienti DSS Kompa si aj glazovali hlinené vianočné ozdoby. Žiaci zo ZŠ s MŠ Malachov glazovanie hlinených srdiečok a modelovanie hlineného dna pre budúci košík. Žiaci zo ZŠ s MŠ Brusno modelovali hlinené dná pre budúce pletené košíky. Žiaci zo ZŠ s MŠ Radvanská modelovali a glazovali hlinené dná pre budúce košík. Žiaci zo ZŠ SSV glazovali hlinené srdiečka a žiaci zo ZŠ s MŠ Vlkanová vytvorili drôtené srdiečka.


Fotogaléria