Tvorivá dielnička 10/22

#TvorivaDielnicka


TVORIVÁ DIELNIČKA

TVORIVÉ REMESELNÉ DIELNE PRE ŠKOLY

OKTÓBER


PRÁCA S HLINOU, GLAZOVANIE, PRÁCA S DRÔTOM

 


V októbri si v Tvorivej dielničke klienti DSS Prameň a DSS Kompa vytvorili srdiečka z drôtu, ktoré si následne ozdobili korálkami. Klienti DSS Kompa si ešte vymodelovali ozdoby z hliny. Žiaci zo ZŠ A. Sládkoviča Sliač, ZŠ Staré Hory a ZŠ SSV glazovali hlinené srdiečkové rajbáčiky. Dve skupiny žiakov zo ZŠ Malachov taktiež glazovali hlinené srdiečkové rajbáčiky, ďalej tvarovali hlinené podložky na budúce košíky. Jedna skupina žiakov zo ZŠ Radvaň si taktiež tvarovala hlinené podložky na budúce košíky a druhá skupina tvorila drôtené srdiečka. Žiaci zo ZŠ Vlkanová si pomocou vyškrabávania vyzdobili hlinené srdiečka, ktoré následne glazovali priehľadnou glazúrou. 


Fotogaléria