Stretnutie s remeslom 10/22

#StretnutieSRemeslom

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


STRETNUTIE S REMESLOM


PLETENÝ KOŠÍK

KURZ PLETENIA KOŠÍKOV

12. | 19. 10. 2022 (Streda) | Dielňa ľudových remesiel pri SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


KERAMICKÝ ŠPERK

KURZ VÝROBY KERAMICKÉHO ŠPERKU

26. 10. | 02. 11. |  16. 11. | 23. 11. 2022 (Streda) | Dielňa ľudových remesiel pri SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


Cena jedného kurzu: 5 € | 2,5 h

Maximálny počet účastníkov: 3 | 5

Harmonogram kurzov: 8.30 – 11.00 h | 12.00 – 14.30 h | 14.30 – 17.00 h | 17.00 – 19.30 h 

Prihlasovanie: sosbb@sosbb.sk, 0940 98 26 78


Fotogaléria: KURZ PLETENIA KOŠÍKOV . |12. |19. 10. 2022

Propagácia: KURZ VÝROBY KERAMICKÉHO ŠPERKU | 26. 10. | 02. 11. |  16. 11. | 23. 11. 2022 


Propagácia