Stretnutie s remeslom 10/22

#StretnutieSRemeslom

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


STRETNUTIE S REMESLOM


PLETENÝ KOŠÍK, KERAMICKÝ ŠPERK


Témou októbrových stretnutí bol keramický šperk. Kurz sa skladal z troch stretnutí. Na prvom si účastníci vymodelovali šperky z hliny. Druhé stretnutie bolo už v novembri venované glazovaniu výrobkov, ktoré prešli prvým výpalom. Po druhom výpale nasledovalo dokončovanie šperkov, kedy sa pomocou spájkovania a lepenia pripevňovali bižutérne komponenty.

Počas októbra sa uskutočnil aj Kurz pletenia košíkov z pedigu. Do hlineného dna si účastníci na dvoch stretnutiach uplietli košíky s použitím pedigu.   


Fotogaléria:

KURZ PLETENIA KOŠÍKOV  |12. |19. 10. 2022

KURZ VÝROBY KERAMICKÉHO ŠPERKU | 26. 10. | 02. 11. |  16. 11. | 23. 11. 2022 


Propagácia