Stretnutie s remeslom 09/22

STRETNUTIE S REMESLOM - O HLINE

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici  pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.

KERAMICKÝ PODNOS A SVIETNIK S MRAMOROVÝM DNOM

7. 9. 2022 | DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL PRI SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

MODELOVANIE MISY S ODTLAČKAMI RASTLÍN

14. 9. 2022 | DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL PRI SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

GLAZOVANIE VYROBENÝCH VÝROBKOV

5. 10.  2022 | DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL PRI SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


Cena kurzu: 15 € | 7,5 h

Maximálny počet účastníkov: 3 | 5

Harmonogram kurzov: 8.30 - 11.00 h | 12.00 - 14.30 h | 14.30 - 17.00 h | 17.00 - 19.30 h 

Prihlasovanie: sosbb@sosbb.sk, 0940 98 26 78


STRETNUTIE S REMESLOM - ZÁPÄSTKOVÁ TECHNIKA

VÝROBA OBALU NA MOBILNÝ TELEFÓN

21. 9. | 28.9. 2022 | DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL PRI SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


Cena kurzu: 10 € | 5 h

Maximálny počet účastníkov: 3 | 5

Harmonogram kurzov: 8.30 - 11.00 h | 12.00 - 14.30 h | 14.30 - 17.00 h | 17.00 - 19.30 h 

Prihlasovanie: sosbb@sosbb.sk, 0940 98 26 78


Propagácia