Dielňa ľudových remesiel

Od roku 1993, kedy vznikla Dielňa ľudových remesiel pri Stredoslovenskom osvetovom stredisku, sa snažíme oživovať a udržiavať tradičné remeslá a pôvodné remeselné techniky uplatňované v minulosti v horehronskom, pohronskom a podpolianskom regióne. Počas celého roka zoznamujeme návštevníkov, žiakov a študentov škôl, širokú verejnosť, s ľudovým umeleckým majstrovstvom.

Prostredníctvom tvorivých dielní a kurzov odkrývame pôvodné hrnčiarske, textilné, drotárske, košikárske, maliarske a mnohé ďalšie techniky. Zručnosti potrebné pre tradičné remeslá odovzdáme i v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, regionálnej a estetickej výchovy priamo na školách.

Od samého začiatku podporujeme našich majstrov, ich činnosť popularizujeme a pravidelne približujeme deťom v rámci podujatí MAJSTRI A DETI, PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY. Sme tiež neodmysliteľnou súčasťou veľkých kultúrnych podujatí a festivalov.

Stretnutie s remeslom 12/20

Vianoce sa nezadržateľne blížia a my sme tomu prispôsobili aj program Dielne ľudových remesiel.


Program v decembri.

Stretnutie s remeslom:
Program november / Zrušený

Novembrová programová ponuka dielne ľudových remesiel.

Stretnutie s remeslom:
Plstenie na hodváb

Vyrobte si hodvábnu šatku okrášlenú zaujímavými vzormi z vlny

Stretnutie s remeslom:
Program október

Dielňa ľudových remesiel ponúka zaujímavé aktivity.

Remeselné kurzy osvetových stredísk - OKTÓBER

Osvetové strediská v správe BBSK si pre Vás pripravili kurzy tradičných a netradičných techník

Stretnutie s remeslom
Čistenie a kramplovanie vlny

Príďte si vyskúšať tradičné spôsoby spracovávania vlny.

Prázdninová škola na Španej Doline

15. ročník školy tradičných techník s našimi lektormi

Stretnutie s remeslom: Keramická misa

Do kurzu v podobe štyroch stretnutí sa zapojilo 12 záujemcov, ktorí si vymodelovali keramickú misu z hliny a glazovali farebnými glazúrami.

Prázdninové patlaninky

Dielňa ľudových remesiel organizuje pre deti z regiónu každoročne počas jarných prázdnin činnosť zameranú na prácu s prírodnými materiálmi a ľudovými technikami.

Objav tradíciu v ESC

Tvorivé dielne realizované Dielňou ľudových remesiel pri Stredoslovenskom osvetovom stredisku boli súčasťou veľkolepého folklórneho podujatia v Európa SC – OBJAV TRADÍCIU.

Pletenie zápästkov

Vznik zápästkovej techniky súvisí s výrobou odevných súčiastok - zápästky, ktoré chránili zápästia rúk chlapov drevorubačov pri práci v hore