Stretnutie s remeslom 05/23

#StretnutieSRemeslom

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


STRETNUTIE S REMESLOM

MÁJ 2023


PLETENÝ KOŠÍK

DRÔTENÁ PODLOŽKA 


Dielňa ľudových remesiel pri SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


Fotogaléria:

KURZ KOŠÍK S KERAMICKÝM DNOM 3.5.2023

KURZ DRÔTENÁ PODLOŽKA 10.5.2023

KURZ KOŠÍK S KERAMICKÝM DNOM - Glazovanie 17.5.2023 

KURZ KOŠÍK S KERAMICKÝM DNOM - Pletenie 24.5.2023 

KURZ KOŠÍK S KERAMICKÝM DNOM 31.5.2023