Tvorivá dielnička 03/23

#TvorivaDielnicka


TVORIVÁ DIELNIČKA

TVORIVÉ REMESELNÉ DIELNE PRE ŠKOLY

MAREC 2023


MODELOVANIE HLINY

GLAZOVANIE

VOSKOVANÉ KRASLICE

7./ 9./16./23./30. marec 2023 | Dielňa ľudových remesiel pri SOS, Dolná 35, Banská Bystrica