Tvorivá dielnička 03/23

#TvorivaDielnicka


TVORIVÁ DIELNIČKA

TVORIVÉ REMESELNÉ DIELNE PRE ŠKOLY

MAREC 2023


MODELOVANIE HLINY

DRÔTENÉ VÝROBKY

VOSKOVANÉ KRASLICE


Počas marca sme sa v Dielni ľudových remesiel stretávali so žiakmi zo ZŠ s MŠ Malachov, ktorí si batikovaním vyzdobili veľkonočné kraslice. Klienti DSS Prameň a DSS Kompa si vytvorili drôtený šperk a batikovaním vyzdobili veľkonočné kraslice. Žiaci zo ZŠ A. Sládkoviča Sliač si vymodelovali misky z hliny a žiaci zo ZŠ s MŠ Vlkanová si vytvorili kožené náramky.     


Fotogaléria: