Tvorivá dielnička 05/23

#TvorivaDielnicka


TVORIVÁ DIELNIČKA

TVORIVÉ REMESELNÉ DIELNE PRE ŠKOLY

MÁJ 2023


ZDOBENIE TEXTILU / MAĽBA NA SKLO/ MODELOVANIE HLINY/ KOŽENÉ OZDOBY


 Máj bol v Dielni ľudových remesiel venovaný práci s rôznymi materiálmi. Žiaci zo ZŠ s MŠ Malachov, ZŠ s MŠ Vlkanová a klienti DSS Kompa si vyskúšali maľbu na sklo. Zdobenie hodvábu si vyskúšali žiaci zo ZŠ Staré Hory a  žiaci zo ZŠ s MŠ Malachov. S kožou pracovali žiaci zo ZŠ SSV a klienti DSS Prameň a DSS Kompa. Žiaci zo ZŠ A. Sládkoviča Sliač si glazovali svoje hlinené výrobky, klienti DSS Prameň modelovali hlinené misky a zdobili hlinené srdiečka vyškrabávaním.    


Fotogaléria: