Kurz keramiky 23/1

#KurzyKeramiky

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


KURZY KERAMIKY

Termíny konania kurzov:

13. / 20. / 27. 9. 2023  

Miesto konania:

Dielňa ľudových remesiel

Dolná 35, Banská Bystrica

Časová harmonogram:

8:30 – 11:00 / 14:30 – 17:00 / 17:00 – 19:30

Lektori:

Daniela Pápežová*
Andrej Stollmann

* Tvorbu Daniely Pápežovej, výnimočnej keramikárky
z obce Veličná
 a inšpiráciu pre vašu prácu
si môžete pozrieť na jej propagačných kanáloch:

Daniela Pápežová: web | facebook | instagram 

Cena jednéhu kurzu (2,5 h):

10 € / 7 € (dôchodcovia)


P R O G R A M

 13. 9. 2023 (streda)

TOČENIE NA HRNČIARSKOM KRUHU – VÝROBA ŠÁLKY A ŤAŽÍTKA NA ČAJ 

20. 9. 2023 (streda)

VÝROBA ŠPERKU Z HLINY A SKLA A TECHNIKA ZDOBENIA ENGOBOU

27. 9. 2023 (streda)

GLAZOVANIE ŠÁLKY A ŠPERKU

Fotogaléria


Propagácia