Tvorivá dielnička 04/23

#TvorivaDielnicka


TVORIVÁ DIELNIČKA

TVORIVÉ REMESELNÉ DIELNE PRE ŠKOLY

APRÍL 2023


VOSKOVÁ BATIKA

MAĽBA NA SKLO


Klienti z DSS Prameň a žiaci zo ZŠ s MŠ Vlkanová si v apríli vyskúšali voskovú batiku na textil a ozdobili si obal na fľašu. Žiaci zo ZŠ s MŠ Malachov pracovali s kožou a vytvorili si kožené náramky. Klienti z DSS Prameň si vyskúšali aj maľbu na sklo.


Fotogaléria: