Stretnutie s remeslom 02/23

#StretnutieSRemeslom

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


STRETNUTIE S REMESLOM


MODELOVANÝ TANIER Z HLINY

VÝROBA PAPUČIEK

VÝROBA KOŽENÉHO OPASKU 


Mesiac február sme venovali práci s rôznymi materiálmi. Prvým bola hlina, kedy si účastníci Kurzu výroby modelovaného taniera z hliny na začiatku mesiaca vymodelovali tanier, ktorý po uschnutí prešiel prvým výpalom. V závere mesiaca si tento tanier ozdobili farebnými glazúrami a po druhom výpale si ho budú môcť odniesť domov.

Lektorka Katka Podlucká nám na jednom sobotnom stretnutí priblížila prácu s vlnou. Na Kurze výroby papúč si účastníčky pomocou techniky mokrého plstenia vytvorili farebné papučky.

Tretí materiál, ktorý sme použili, bola koža. Na dvoch stretnutiach Kurzu výroby koženého opasku si účastníci vytvorili kožený opasok, ale aj spony do vlasov, či náramky.


Fotogaléria:

KURZ MODELOVANÝ TANIER Z HLINY  31.1. / 1.2. / 22.2. 2023

KURZ - VÝROBA VLNENÝCH PAPUČIEK  4. 2. 2023

KURZ VÝROBY KOŽENÉHO OPASKU 8.2.2023

KURZ PRÁCE S KOŽOU 15.2.2023


Propagácia