Hronsecká lipová ratolesť

35. Hronsecká lipová ratolesť

Krajská súťaž
v interpretácii ľudových piesní detí
18. máj 2024 o 17.00 h


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ

34. Hronsecká lipová ratolesť

Krajská súťažná prehliadka
v interpretácii ľudových piesní detí
27. máj 2023 o 17.00 h


PREHLIADKA

33. Hronsecká lipová ratolesť

Krajská súťažná prehliadka
v interpretácii ľudových piesní detí
28. mája 2022 o 17.00 h


PREHLIADKA / VÝSLEDKY

32. Hronsecká lipová ratolesť

Krajská súťažná prehliadka
v speve ľudových piesní detí
25. september 2021 o 17.00 h


PREHLIADKA

Hronsecká lipová ratolesť

Krajská výberová súťažná prehliadka
detí v speve ľudových piesní.


32. ROČNÍK