Pastierske hry vianočné

Obchôdzky betlehemcov

Nominácia nového prvku do
Reprezentatívneho zoznamu NKD Slovenska.


TRADÍCIE

Pastierske hry vianočné 2023

Vianočné hry predvádzané v období
od Štedrého večera do Troch kráľov.
7. január 2023 | Lom nad Rimavicou


TRADÍCIE