Pastierske hry vianočné

Pastierske hry vianočné

Vianočné hry, ktoré boli predvádzané v období od Štedrého večera do Troch kráľov, tematicky vychádzajú z biblických predlôh, ku ktorým patrili obchôdzky betlehemcov, chodenie s hviezdou, kolískou a hadom. Betlehemská hra je ľudová hra o narodení Ježiška, ktorej základy môžeme hľadať v stredovekom liturgickom divadle. Hra vznikla z evanjelia sv. Lukáša, podľa ktorého Anjel zvestoval narodenie Spasiteľa ako prvým pastierom, vďaka čomu hra čerpá námet a reálie z valaského života.

Podujatie Pastierske hry vianočné dáva priestor najmä betlehemským skupinám, ktoré sa v súčasnosti venujú spracovávaniu betlehemských hier z Lomu nad Rimavicou, Drábska, Sihly, Čierneho Balogu, Klenovca, Hriňovej, Detvianskej Huty, Korytárok, Kriváňa, Detvy, Utekáča alebo Šoltýsky. Vďaka podujatiu si môže publikum vypočuť vianočné piesne, koledy a vinše, ale i pozorovať a porovnávať najrôznejšie formy a nuansy nie len betlehemských ale i ostatných vianočných hier, ktoré sa v mnohých podobách zachovali v lokalitách stredného Slovenska i dnes.

Pastierske hry vianočné 2023

Vianočné hry predvádzané v období
od Štedrého večera do Troch kráľov.
7. január 2023 | Lom nad Rimavicou


TRADÍCIE