Nezaradené

ČO JE AJ TÁ HROCHOŤ 2023

Tradičné podujatie pre milovníkov folklóru
v obci Hrochoť
29. 8. 2023 od 15.30 h


KULTÚRNE PODUJATIE

NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH 2023

16. ročník folklórneho stretnutia
v Badíne
29. 7. 2023 od 15.00 h


FOLKLÓRNE STRETNUTIE

Stridžie dni

Katarína, Ondrej, Barbora,
Mikuláš, Lucia


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Sviatok všetkých svätých

Sviatok všetkých svätých,
Dušičky a trochu o smrti


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Turíce, Rusadlá

Svätodušné sviatky sú po vianočných a veľkonočných
tretím najväčším kresťanským sviatkom.


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Veľkonočný pondelok

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Veľkonočná nedeľa

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Biela sobota

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Veľký piatok

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Zelený štvrtok

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Blízki z ďaleka
Online

Stretnutie so zahraničnými Slovákmi pochádzajúcimi z miest a obcí Banskobystrického kraja.


POZVÁNKA