Veľkonočný pondelok

Spotify PodcastsApplePodcastsGoogle Podcasts


Obsah tejto stránky nájdete aj vo zvukovom zaznáme, ktorý je možné si vypočuť online, ale aj stiahnuť do svojho zariadenia, či už stolového počítača, notebooku, tabletu alebo mobilného zariadenia. Využívame podcastové služby Spotify, iTunes, Google Podcasts, ale aj iné, kde takisto nájdete všetky podcasty SOS.
Budeme veľmi radi ak sa prihlásite na odber nášho podcastového kanála. 


Etnografické okienko – zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom

Veľkonočný pondelok

Posledným sviatkom Veľkej noci je Veľkonočný pondelok. Tradične je spojený s „oblievačkou alebo šibačkou“. Všetky úkony mali ako v predchádzajúce dni ochranno-magický cieľ. Jarná voda symbolizovala zdravie a krásu, šibanie vŕbovými prútmi rovnako. Mladé vyháňajúce prúty symbolizovali nový život, plodnosť a práve táto schopnosť sa mala dotykom – šibaním u mladých dievok posilniť. Zároveň plnil tento zvyk aj sociálno-spoločenskú funkciu.


Na Horehroní chodili mládenci kúpať v pondelok hneď na svitaní. Obchádzali všetky domy, kde boli dievky. Tie sa najprv schovávali a mládenci ich museli hľadať, ale táto „hra“ jednoducho patrila ku kúpačke. V každom dome bolo pre mládencov prichystané pohostenie – šunka, vajíčka, koláče a samozrejme pálenka. Menší chlapci dostávali ako odmenu maľované vajíčka, starší zase peniaze. Mládenci nikdy nesmeli vynechať kúpačku u krstnej matky. Chodili kúpať aj ženatí muži, ale iba po najbližšej rodine a kmotrovcoch. Z vyzbieraných peňazí si mládež zariadila zábavu aj s muzikou, ktorá bola prvou po pôste.

Trochu inak si zábavu zabezpečovali v Polomke. Keď skončila „kuparská“, mládenci sa zišli v prenajatom dome.


„Sem donášali matky vykúpaných dievčat cest, t.j. česť, poctu.“


Išlo hlavne o pohostenie a peniaze na muziku. Mládenci si so ženami vypili po poháriku a aj zatancovali. Aby mládenci získali ešte viac peňazí, bolo zvykom predávať prebytočnú slaninu. Predávali ju veľmi lacno, priam za symbolickú cenu. Večer prichádzali do domu mladé dievky.


„Ak sa stalo, že matka niektorej z dievok nepriniesla poživeň, volali na ňu posmešne - cest pita jest!“


Kúpačky a šibačky pokračovali aj v utorok, ale teraz šibali dievky mládencov a večer sa opäť stretli na zábave. V súčasnosti sa tieto zvyky udržiavajú, hlavne v mestách, už len symbolicky- ak vôbec. Stretávame sa aj s názorom, že kúpanie a šibanie je agresívnym prejavom voči ženám. V minulosti bol však tento zvyk vnímaný s potešením. Dôvodom bolo nielen predchádzajúce dlhé obdobie bez zábav, ale aj jeho magicko-ochranný význam. Každá chcela byť zdravá a pekná a každá chcela, aby ju vykúpal práve ten „jej“.

Našťastie si v poslednom období udržiavanie kúpačiek a šibačiek osvojili viaceré folkloristické kolektívy a vyoblievajú svoje „spolusúboristky“, ktoré sa im odvďačia pohostením i vajíčkami.

 


Zdroje:

Horváthová - Horehronie, Rok vo zvykoch nášho ľudu