Postupové súťaže

Pravidelne realizujeme regionálne a krajské kolá celoštátnych postupových súťaží v oblasti hudobno-tanečného folklóru pre deti a dospelých. Vyhlasovateľom súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave. Cieľom je vytvárať priestor na prezentáciu neprofesionálnych folklórnych kolektívov a sólistov, zvyšovať ich umeleckú a odbornú úroveň, objavovať nové talenty a v neposlednom rade popularizovať tradičnú ľudovú kultúru u širokej verejnosti.

Horehronská valaška 2020 – 57. ročník

Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí z okresu Brezno.

8. November 2020

Ponická fujarka 2020 - 38. ročník

Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí z okresu Banská Bystrica.

7. November 2020

Pasovačka - regionálne kolo

Regionálna súťaž choreografií folklórnych súborov. Zúčastňujú sa kolektívy z okresov Banská Bystrica, Brezno, Zvolen a Detva.

6. September 2020