Postupové súťaže

Pravidelne realizujeme regionálne a krajské kolá celoštátnych postupových súťaží v oblasti hudobno-tanečného folklóru pre deti a dospelých. Vyhlasovateľom súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave. Cieľom je vytvárať priestor na prezentáciu neprofesionálnych folklórnych kolektívov a sólistov, zvyšovať ich umeleckú a odbornú úroveň, objavovať nové talenty a v neposlednom rade popularizovať tradičnú ľudovú kultúru u širokej verejnosti.

HOREHRONSKÁ VALAŠKA 2024

region. kolo hudobného folklóru detí celoštátnej
súťaže Vidiečanova Habovka pre okres BR
7. apríl 2024 o 14.00 h


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ

PONICKÁ FUJARKA 2024

region. kolo hudobného folklóru detí celoštátnej
súťaže Vidiečanova Habovka pre okres BB
17. marec 2024 o 14.00 h


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ

CENA JÚLIUSA BARTOŠA ŠUKA 2024

Súťaž v interpretácií rómskych piesní pre deti.
29. november 2024


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ

OZÝVAJ SA HLASE...

Krajská súťaž hudobného folklóru dospelých
v Kultúrnom dome v Čiernom Balogu
22. október 2023 o 14.00 h


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ

NOSITELIA TRADÍCIÍ 2023

Krajské kolo postupovej súťaže
a prehliadky folklórnych skupín.
24.9.2023 o 14.00 h / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

OZÝVAJ SA HLASE...

Regionálna súťaž hudobného folklóru dospelých
28. máj 2023 o 14.00 hod. NA NÁDVORÍ, Banská Bystrica


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

HOREHRONSKÁ VALAŠKA 2023

Regionálne kolo súťažnej prehliadky
hudobného folklóru detí pre okres Brezno
14. máj 2023 o 14.00 h Telgárt


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

PONICKÁ FUJARKA 2023

Regionálne kolo súťažnej prehliadky
hudobného folklóru detí pre okres Banská Bystrica
30. apríl 2023 o 13.30 h Ponická Lehôtka


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

NOSITELIA TRADÍCIÍ 2023

Regionálne kolo postupovej súťaže
a prehliadky folklórnych skupín.
23.4.2023 / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

ENIKI BENIKI 2023

Regionálne kolo postupovej súťaže
a prehliadky detských folklórnych súborov.
19.3.2023 / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

CENA JÚLIUSA BARTOŠA ŠUKA 2022

Súťaž v interpretácií rómskych piesní pre deti.
26. november 2022


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ

Pasovačka 2022

Súťaž choreografií folklórnych súborov Banskobystrického kraja
2. október 2022 /VÝSLEDKY SÚŤAŽE


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Eniki beniki 2022

Regionálne kolo postupovej súťaže
a prehliadky detských folklórnych súborov.
24. 4. 2022 o 14.00h / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Horehronská valaška 2022

Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky
hudobného folklóru detí pre okres Brezno
3. 4. 2022 o 14.00h / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

O Ponickú fujarku 2022

Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky
hudobného folklóru detí pre okres Banská Bystrica
20. 3. 2022 o 14.00h / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA