Postupové súťaže

Pravidelne realizujeme regionálne a krajské kolá celoštátnych postupových súťaží v oblasti hudobno-tanečného folklóru pre deti a dospelých. Vyhlasovateľom súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave. Cieľom je vytvárať priestor na prezentáciu neprofesionálnych folklórnych kolektívov a sólistov, zvyšovať ich umeleckú a odbornú úroveň, objavovať nové talenty a v neposlednom rade popularizovať tradičnú ľudovú kultúru u širokej verejnosti.

OZÝVAJ SA HLASE...

Krajská súťaž hudobného folklóru dospelých
22. október 2023 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Čiernom Balogu


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ

NOSITELIA TRADÍCIÍ 2023

Krajské kolo postupovej súťaže
a prehliadky folklórnych skupín.
24.9.2023 o 14.00 h / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

OZÝVAJ SA HLASE...

Regionálna súťaž hudobného folklóru dospelých
28. máj 2023 o 14.00 hod. NA NÁDVORÍ, Banská Bystrica


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

HOREHRONSKÁ VALAŠKA 2023

Regionálne kolo súťažnej prehliadky
hudobného folklóru detí pre okres Brezno
14. máj 2023 o 14.00 h Telgárt


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

PONICKÁ FUJARKA 2023

Regionálne kolo súťažnej prehliadky
hudobného folklóru detí pre okres Banská Bystrica
30. apríl 2023 o 13.30 h Ponická Lehôtka


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

NOSITELIA TRADÍCIÍ 2023

Regionálne kolo postupovej súťaže
a prehliadky folklórnych skupín.
23.4.2023 / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

ENIKI BENIKI 2023

Regionálne kolo postupovej súťaže
a prehliadky detských folklórnych súborov.
19.3.2023 / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

CENA JÚLIUSA BARTOŠA ŠUKA

Prehliadka a súťaž v speve rómskych ľudových piesní pre deti.
26. november 2022


SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Pasovačka 2022

Súťaž choreografií folklórnych súborov Banskobystrického kraja
2. október 2022 /VÝSLEDKY SÚŤAŽE


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Eniki beniki 2022

Regionálne kolo postupovej súťaže
a prehliadky detských folklórnych súborov.
24. 4. 2022 o 14.00h / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Horehronská valaška 2022

Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky
hudobného folklóru detí pre okres Brezno
3. 4. 2022 o 14.00h / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

O Ponickú fujarku 2022

Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky
hudobného folklóru detí pre okres Banská Bystrica
20. 3. 2022 o 14.00h / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Horehronská valaška 2020 – 57. ročník ZRUŠENÝ

Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí z okresu Brezno sa toho roku neuskutoční.

Ponická fujarka 2020 - 38. ročník ZRUŠENÝ

Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí z okresu Banská Bystrica sa tento rok neuskutoční.

Pasovačka - regionálne kolo

Regionálna súťaž choreografií folklórnych súborov. Zúčastňujú sa kolektívy z okresov Banská Bystrica, Brezno, Zvolen a Detva.