OZÝVAJ SA HLASE...

#Ozyvajsahlase...


28. máj 2023 | NA NÁDVORÍ, Dolná 35, Banská Bystrica 


Ozývaj sa hlase... je regionálna súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých celoštátnej súťaže Vidiečanova Habovka.

Súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1976, v minulosti napríklad pod názvami Celoslovenský festival ľudových hudieb a spevákov ľudových piesní (1977), Celoslovenský festival detských ľudových hudieb a spevákov ľudových piesní (1976, 1978), Celoslovenská súťažná prehliadka ľudovej hudby (1988), Detský festival ľudovej hudby (1998) a od roku 2009 ako Vidiečanova Habovka. Súťaž je striedavo určená pre deti do 16 rokov a pre dospelých od 16 rokov. Interpreti môžu súťažiť v štyroch kategóriách: ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti.

Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.Výsledky súťaže regionálneho kola

názov zoskupenia / meno súťažiaceho a názov čísla ocenenie  špeciálne ceny
MSSk FSk Kýčera z Čierneho Balogu
Regrúcke pesňičke
ZLATÉ PÁSMO
S PRIAMYM POSTUPOM
 -
DSSk Šibalke zo Seliec
Popod obloke
ZLATÉ PÁSMO
S NÁVRHOM NA POSTUP
 -
ŽSSk FSk Kruchoť z Hrochote
Hrabaj dôvča, hrabaj
ZLATÉ PÁSMO špeciálna cena za štýlovo presvedčivú interpretáciu
MSSk UFS Mladosť z Banskej Bystrice
Ozveny z Uboči
ZLATÉ PÁSMO  špeciálna cena za udržiavanie pôvodnej viachlasnej tradície v prostredí mladej generácie
ŽSSk Hronky FS Partizán z Banskej Bystrice
Svadobné piesne zo Šumiaca
ZLATÉ PÁSMO  -
ŽSSk FSk Hrochoťan z Hrochote
Nariekačky
ZLATÉ PÁSMO špeciálna cena za žánrový námet speváckeho čísla
MSSk FSk Telgárt z Telgártu
Svadobné piesne z Telgártu
ZLATÉ PÁSMO  -
DSSk FSk Hrochoť z Hrochote
Ľúbostné na nedeľu
STRIEBORNÉ PÁSMO  -
Vikória Hriňová z FS Mostár z Brezna
Balady z Horehronia
ZLATÉ PÁSMO
S NÁVRHOM NA POSTUP
 -

 


Propozície: