Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou

Festival viachlasného ľudového a chrámového spevu

Staroslovienčina je zjednocujúca základňa viacerých slovanských jazykov. Jej uplatnenie v literatúre, ale aj v cirkevných obradoch prispelo k vzácnemu uchovaniu myšlienkového aj hudobného posolstva minulých storočí. Vzájomné prelínanie sa, ovplyvňovanie a obohacovanie sa cirkevných spevov a ľudových piesní umožnilo vznik početných interpretačných, originálnych a miestnych hudobných „nárečí“ v rôznych obciach Slovenska. Majú sugestívne pôsobiace formy a zvláštnosti, vyznačujú sa hudobno-estetickými hodnotami. Všetky tieto vzácne výtvory ducha ľudu Slovenska pomaly zanikajú ústupom staroslovienčiny z cirkevných obradov. Táto skutočnosť podnietila vznik myšlienky vytvoriť festival, ktorý bude prispievať k uchovávaniu staroslovienčiny a zaujímavých tradičných hudobno-spevných štýlov obcí a regiónov Slovenska.

Ozveny staroslovienčiny

XXVI. FESTIVAL VIACHLASNÉHO
CHRÁMOVÉHO A ĽUDOVÉHO SPEVU


FESTIVAL