Ozveny staroslovienčiny 2022

OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU V TELGÁRTE

27. FESTIVAL VIACHLASNÉHO CHRÁMOVÉHO A ĽUDOVÉHO SPEVU, 22. - 24. 7. 2022


PRAMEŇ HRONA - CESTA ZA OZVENOU - OZVENY Z KRÁĽOVEJ HOLE

SPEVY CHRÁMOV - OZVENY ŽIVOTA - TANEČNÝ A SPEVÁCKY DOM 

SVÄTÁ LITURGIA - OZVENY V ČASE - "TRIDSIATKY" NA HOREHRONÍ


22. – 24. júla 2022 sa v Telgárte uskutočnil výnimočný festival zameraný na prezentáciu  viachlasných spevných štýlov vybraných regiónov Slovenska. Festival chrámových a ľudových piesní má výnimočnú dramaturgiu. Sobotné ráno začal pri prameni Hrona, odtiaľ návštevníci a účastníci vystúpili pešo alebo mikrobusmi na Kráľovú hoľu, kde si spoločne zaspievali vopred avizované piesne z regiónov pozvaných účinkujúcich speváckych skupín. Popoludní  pokračoval program v gréckokatolíckom kostole, večer v areáli Kultúrneho domu Telgárt. Nedeľa patrila svätej liturgii v staroslovienskom jazyku. Súčasťou Ozvien boli i dve fotografické výstavy, ktorých vernisáž sa uskutočnila v piatok  22. júla 2022.

 

 


Fotogaléria:


Propagácia: