Ozveny staroslovienčiny 2022

OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOLOU

XXVII. FESTIVAL VIACHLASNÉHO CHRÁMOVÉHO A ĽUDOVÉHO SPEVU


22. – 24. júl 2022, Telgárt


P R O G R A M


SOBOTA


9.00h | CESTA ZA OZVENOU

peší výstup na Kráľovu hoľu

Miesto: od OcÚ TELGÁRT

9.00h | STRETNUTIE PRI PRAMENI HRONA

privítanie účastníkov festivalu

Miesto: PRAMEŇ HRONA

11.30h | OZVENY Z KRÁĽOVEJ HOLE

spoločné spievanie na Kráľovej holi

Miesto: KRÁĽOVA HOĽA

15.00h | SPEVY CHRÁMOV

prehliadka chrámových spevov

Miesto: GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, TELGÁRT

19.00h | OZVENY ŽIVOTA

program speváckych skupín

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT

20.30h | HORNÁD

program Folklórneho súboru Hornád z Košíc

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT


Účinkujú: HORNÁD z Košíc, PANTLIČKA z Košickej Belej, PORÁČAN z Poráča, ZAVADČAN zo Závadky, ZAVAČAN zo Závadky nad Hronom, POĽANA a Anna Poráčová z Košíc, VERNÁR z Vernára, ŠUMIAČAN zo Šumiaca, TELGÁRT z Telgártu, ĽH POKOŠOVCI zo Šumiaca, MLADOSŤ z Banskej Bystrice, Spevácky zbor sv. ROMANA SLADKOPEVCA z Prešova


NEDEĽA


10.00h | SVÄTÁ LITURGIA

v staroslovienskom jazyku

Miesto: GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, TELGÁRT


Účinkujú:  PORÁČAN z Poráča, ZAVADČAN zo Závadky, POĽANA a Anna Poráčová z Košíc,  TELGÁRT z Telgártu, Spevácky zbor sv. ROMANA SLADKOPEVCA z Prešova


VÝSTAVY


OZVENY V ČASE

fotografická výstava mapujúca 26 rokov Ozvien staroslovienčiny

"TRIDSIATKY" NA HOREHRONÍ

fotografie Věry Jičínskej z rokov 1932 - 1934 z Horehronia 

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT