OZVENY STAROSLOVIENČINY 2024

OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU


festival viachlasného chrámového a ľudového spevu

19. - 21.  júl 2024 | TELGÁRT 


29. ročník festivalu s výnimočnou dramaturgiou zameraný na prezentáciu viachlasných hudobno-spevných štýlov regiónov Slovenska i zahraničia


Staroslovienčina je zjednocujúca základňa viacerých slovanských jazykov. Jej uplatnenie v literatúre, ale aj v cirkevných obradoch prispelo k vzácnemu uchovaniu myšlienkového aj hudobného posolstva minulých storočí. Vzájomné prelínanie sa, ovplyvňovanie a obohacovanie sa cirkevných spevov a ľudových piesní umožnilo vznik početných interpretačných, originálnych a miestnych hudobných „nárečí“ v rôznych obciach Slovenska. Majú sugestívne pôsobiace formy a zvláštnosti, vyznačujú sa hudobno-estetickými hodnotami. Všetky tieto vzácne výtvory ducha ľudu Slovenska pomaly zanikajú ústupom staroslovienčiny z cirkevných obradov. Táto skutočnosť podnietila vznik myšlienky vytvoriť festival, ktorý bude prispievať k uchovávaniu staroslovienčiny a zaujímavých tradičných hudobno-spevných štýlov obcí a regiónov Slovenska.

Srdečne Vás pozývame!


SOBOTA

8.00h | CESTA ZA OZVENOU

peší výstup na Kráľovu hoľu

Miesto: od OcÚ TELGÁRT

9.00h | STRETNUTIE POD TRESNÍKOM

privítanie účastníkov festivalu

Miesto: POD TRESNÍKOM PRI SKI TELGÁRT

11.30h | OZVENY Z KRÁĽOVEJ HOLE

spoločné spievanie na Kráľovej holi

Miesto: KRÁĽOVA HOĽA

15.00h | SPEVY CHRÁMOV

prehliadka chrámových spevov

Miesto: GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, TELGÁRT

19.00h | OZVENY ŽIVOTA

program folklórnych zoskupení

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT

20.30h | MUZIKA MILANA RENDOŠA

koncert ľudovej hudby Rendošovci z Košíc

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT 

21.30h | TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA

čardáš z Vlachova s Michaelou Baštákovou a Petrom Gecelovským

hrá: Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca

Miesto: KULTÚRNY DOM TELGÁRT 

 

V programoch SPEVY CHRÁMOV, OZVENY ŽIVOTA a MUZIKA MILANA RENDOŠA účinkujú: 

FSk Telgárt z Telgártu, MSSk Kráľova hoľa z Pohorelej, ĽH Pokošovci zo Šumiaca, MSSk Zavačan zo Závadky nad Hronom, FSk Stromíš z Vlachova, FSk Šuňava zo Šuňavy, FSk Javorina z Torysiek, ŽSSk Tovariškŷ z Nižných Repaší, FSk Poľana z Jarabiny, ŽSSk Litmanivka z Litmanovej, MSSk Košicki špivaci z Košíc, Spevácky zbor Laeto animo z Liptovského Mikuláša, Muzika Milana Rendoša z Košíc a Národopisný soubor Podskalák z Troubska (CZ)

 

NEDEĽA

10.00h | SVÄTÁ LITURGIA

v staroslovienskom jazyku

Miesto: GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, TELGÁRT

Na SVÄTEJ LITURGII spoluúčinkujú:

FSk Telgárt z Telgártu, Národopisný soubor Podskalák z Troubska (CZ)

 

VÝSTAVY

KVETY Z TELGÁRTU

tradičné vzory na ženských zásterách

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT 


Propagácia