OZVENY STAROSLOVIENČINY 2024

OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU


festival viachlasného chrámového a ľudového spevu

19. - 21.  júl 2024 | TELGÁRT 


Festival s výnimočnou dramaturgiou zameraný na prezentáciu viachlasných hudobno-spevných štýlov regiónov Slovenska i zahraničia.


SOBOTA

8.00h | CESTA ZA OZVENOU

peší výstup na Kráľovu hoľu

Miesto: od OcÚ TELGÁRT

9.00h | STRETNUTIE POD TRESNÍKOM PRI SKI TELGÁRT

privítanie účastníkov festivalu

Miesto: POD TRESNÍKOM

11.30h | OZVENY Z KRÁĽOVEJ HOLE

spoločné spievanie na Kráľovej holi

Miesto: KRÁĽOVA HOĽA

15.00h | SPEVY CHRÁMOV

prehliadka chrámových spevov

Miesto: GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, TELGÁRT

19.00h | OZVENY ŽIVOTA

program folklórnych zoskupení

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT

20.30h | MUZIKA MILANA RENDOŠA

koncert ľudovej hudby Rendošovci

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT 

21.30h | ŠKOLA TANCA A TANEČNÁ ZÁBAVA

hrá: Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca

Miesto: KULTÚRNY DOM TELGÁRT 

 

NEDEĽA

10.00h | SVÄTÁ LITURGIA

v staroslovienskom jazyku

Miesto: GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, TELGÁRT

 

VÝSTAVY

ORNAMNET NA HOREHRONÍ

tradičné vzory na ženských zásterách

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT