Bystrická folklórna haravara

 

Inšpiratívny folklórny festival

Na tomto jedinečnom  festivale vytvárame priestor na prezentáciu novej tvorby banskobystrických kolektívov a hostí. Haravaru od začiatku pripravujeme v spolupráci s Katedrou tanečnej tvorby na VŠMU a bansnkobystrickými folklórnymi kolektívmi. Scénické programy zvané TANCOVAČKY, každoročne spestrí vybraný folklórny kolektív, ktorý vo svojej tvorbe prináša inovatívne prístupy k spracovaniu tradičnej ľudovej kultúry.

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu sú TANEČNÉ A SPEVÁCKE DOMY pre folkloristov aj verejnosť, ETNOGRAFICKÉ PREDNÁŠKY, ale aj obľúbená súťaž SÚBORIÁDA, kde si súťažné družstvá zábavnou formou preveria svoje  tanečné schopnosti, postreh, pamäť, tímovú prácu a zmysel pre humor. Na žiadnej haravare nechýba tradičná ľudová ZÁBAVA.

15. Bystrická folklórna haravara

15. ročník festivalu folklórnych súborov.
To musíte zažiť... ;)
13. – 15. október 2023


FESTIVAL

14. Bystrická folklórna haravara

14. ročník festivalu folklórnych súborov.
To musíte zažiť... ;)
13.–16. október 2022


FESTIVAL

13. Bystrická folklórna haravara

13. ročník festivalu folklórnych súborov.
To musíte zažiť... ;)
7.–10. október 2021


FESTIVAL

12. Bystrická folklórna haravara

12. ročník festivalu folklórnych súborov.
To musíte zažiť... ;)


FESTIVAL

Bystrická folklórna haravara

12. ročník festivalu folklórnych súborov.
Podujatie presunuté (2021)


FESTIVAL