Bystrická folklórna haravara

Inšpiratívny folklórny festival

Na tomto jedinečnom  festivale vytvárame priestor na prezentáciu novej tvorby banskobystrických kolektívov a hostí. Haravaru od začiatku pripravujeme v spolupráci s Katedrou tanečnej tvorby na VŠMU a bansnkobystrickými folklórnymi kolektívmi. Scénické programy zvané TANCOVAČKY, každoročne spestrí vybraný folklórny kolektív, ktorý vo svojej tvorbe prináša inovatívne prístupy k spracovaniu tradičnej ľudovej kultúry.

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu sú TANEČNÉ A SPEVÁCKE DOMY pre folkloristov aj verejnosť, ETNOGRAFICKÉ PREDNÁŠKY, ale aj obľúbená súťaž SÚBORIÁDA, kde si súťažné družstvá zábavnou formou preveria svoje  tanečné schopnosti, postreh, pamäť, tímovú prácu a zmysel pre humor. Na žiadnej haravare nechýba tradičná ľudová ZÁBAVA.

Z programu 13. BFH

Obrazy z Dolnej zemi – Miesto na zemi
Choreografia a réžia: Martin Urban
10. október 2021 o 18.00 h


TANEČNÁ INSCENÁCIA

Bystrická folklórna haravara

13. ročník festivalu folklórnych súborov.
To musíte zažiť... ;)
7.–10. október 2021


FESTIVAL

Bystrická folklórna haravara

12. ročník festivalu folklórnych súborov.
To musíte zažiť... ;)


FESTIVAL

Bystrická folklórna haravara

12. ročník festivalu folklórnych súborov.
Podujatie presunuté (2021)


FESTIVAL