Ozveny staroslovienčiny 2023

OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU


festival viachlasného chrámového a ľudového spevu

21. - 23.  júl 2023 | TELGÁRT


Výnimočný festival s výnimočnou dramaturgiou zameraný na prezentáciu viachlasných hudobno-spevných štýlov regiónov Slovenska i zahraničia.

SOBOTA

9.00h | CESTA ZA OZVENOU

peší výstup na Kráľovu hoľu

Miesto: od OcÚ TELGÁRT

9.00h | STRETNUTIE PRI PRAMENI HRONA

privítanie účastníkov festivalu

Miesto: PRAMEŇ HRONA

11.30h | OZVENY Z KRÁĽOVEJ HOLE

spoločné spievanie na Kráľovej holi

Miesto: KRÁĽOVA HOĽA

15.00h | SPEVY CHRÁMOV

prehliadka chrámových spevov

Miesto: GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, TELGÁRT

19.00h | OZVENY ŽIVOTA

program speváckych skupín

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT

20.30h | ŠTEFAN ŠTEC

program výnimočného speváka ľudových piesní

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT

 

NEDEĽA

10.00h | SVÄTÁ LITURGIA

v staroslovienskom jazyku

Miesto: GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, TELGÁRT