33. Hronsecká lipová ratolesť

Krajská súťažná prehliadka v interpretácii ľudových piesní detí


28. máj 2022 |  17.00 h |  kaštieľska záhrada v Hronseku


28. mája 2022 sa v  kaštieľskej záhrade v Hronseku uskutoční 33. ročník krajskej súťažnej prehliadky detí v interpretácii ľudových piesní Hronsecká lipová ratolesť. Súťažnú prehliadku organizuje Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici v spolupráci s obcou Hronsek. Charakter súťaže je postupový. Zúčastniť sa na nej môžu jednak najlepší postupujúci speváci a speváčky z okresných súťaží a konkurzu, ktorý bude prebiehať V PODKROVÍ Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici 2. mája 2022 o 12.30 hod.

Na súťažnej prehliadke v kaštieľskej záhrade v Hronseku, budú interpreti a interpretky rozdelení do dvoch kategórií podľa veku. V prvej kategórii od 6 do 10 rokov a v druhej kategórii od 11 do 15 rokov, udelí odborná porota 1., 2. a 3. miesto.

Súťažiacich a súťažiace bude sprevádzať ĽH Borievka. Na podujatí vystúpi Ženská spevácka skupina Marína zo Zvolena a víťazky minulého 32. ročníka Sophia Leicherová z Lučenca a Terézia Motyčková z Revúcej.


VÝSLEDKY 33. ROČNÍKA HLR


Umiestnenie I. kategória II. kategória

1. miesto

Johanka Szabó

Barbora Pálková

2. miesto

Miroslav Pokoš ml.

Peter Felej

3. miesto

Martin Kminiak

František Kmeť


Krajskej súťažnej prehliadke v interpretácii ľudových piesní detí Hronsecká lipová ratolesť predchádzal konkurz, ktorý sa uskutočnil 2. mája 2022 sa V PODKROVÍ SOS.

Porota vybrala s pomedzi 20tich spevákov tých najlepších. 

V I. kategórii na súťažnú prehliadku postúpili Daniela Pokošová a Viktória Bezemková. 

V II. kategórii postúpili Sophia LeicherováEma Koštialová a Peter Felej.

Na Hronseckej lipovej ratolesti sa zúčastnili okrem postupujúcich súťažiacich z konkurzu i najlepší laureáti a speváci s návrhom na postup z okresných speváckych prehliadok.  


Súťažiaci


I. kategória II. kategória

Bezemková Vikória

Pokošová Daniela

Szabó Johanka

Rapčanová Danielka

Kminiak Martin

Felej Peter

Leicherová Sophia

Koštialová Ema

Tlučáková Bianka

Majerová Vanesa

Pálková Barbora

Piovarčiová Ivana

Stančíková Lara

Kožiaková Katarína

Ivanová Lenka

Kmeť František


Propagácia:


Súvisiace dokumenty: