Objav tradíciu 2023

#ObjavTradiciu


OBJAV TRADÍCIU

Tvorivé dielničky pre deti v Európa SC, Banská Bystrica


10. marec 2023 | 10.00 – 19.00 h

11. marec 2023 | 10.00 – 19.00 h


Viac informácií tu: