Prázdninové patlaninky 2022

#PrazdninovePatlaninky


PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY


Tvorivé dielne pre deti od 10 rokov s názvom Prázdninové patlaninky sa uskutočnili v dňoch 8. – 10. marca 2022. Zúčastnilo sa ich šesť detí, ktoré si hravou formou rozvíjali motorické zručnosti pri práci s prírodnými materiálmi.  

Prvý deň bol venovaný Ľubietovskej keramickej dielni, kde nám pozvaný majster Zdenek Majer zo Strelník predviedol umenie točenia hrnčiny na kruhu a tým sme prispeli k uchovávaniu a rozvoju regionálnej tradičnej techniky. Každé dieťa si vyskúšalo ako sa centruje a ťahá hlina na hrnčiarskom kruhu. Svoje výtvory potom zdobili farebnými engobami. Technikou výškrbávania si deti vyzdobili aj misku a hrnčeky. Vymodelovali si tiež srdiečko a kohútika, ktoré si rovnako zdobili pomocou hliniek.

Streda sa niesla v znamení Popletenej dielničky. Deti si uplietli pletený košík z pedigu do keramickej podložky. Neskôr si utkali na ráme farebné podsedáky a naučili sa pliesť šnúročky na prstoch.

Posledný deň sme popri batikovaní vajíčok s voskom boli účastní živého vstupu do Rádia Regina stred. Deti boli tak zaujaté prácou a potichu, až ich pani redaktorka musela osloviť a pýtať sa, aby bolo pre poslucháčov zrejmé, že sa tu tvorí. Okrem toho si deti maľovaním vyzdobili textilnú tašku a vytvorili si aj krásne odlievané sviečky zo včelieho vosku, ktoré nám prevoňali celú dielničku.


Fotogaléria 8.03.2022Fotogaléria 9.03.2022Fotogaléria 10.03.2022Propagácia: